ESET predstavil ponuku služieb v oblasti informačnej bezpečnosti

Ďalší článok

ESET, svetový výrobca bezpečnostného softvéru, po akvizícii společnosti Šetrnet pokračuje v rozširovaní portfólia smerom k trhu bezpečnostných služieb. Oznámil to na odbornej konferencii Invex Forum 2009 v Brne, kde predstavil základnú časť portfólia služieb pre firemných zákazníkov, vrátane veľkých korporácií. ESET bude svoje služby dodávať prostredníctvom divízie ESET Services, ktorá vznikla po akvizícii spoločnosti ŠETRnet v minulom roku. Pôsobnosť ESET Services je v súčasnosti na území Česka a Slovenska. Základná časť portfólia služeb prezentovaných na Invex Forum 2009 v Brne predstavuje konzultačné služby pre budovanie systému riadenia informačnej bezpečnosti, bezpečnostné audity a služby manažovanej bezpečnosti pre vyhľadávanie a správu zraniteľností a zabezpečenie perimetra siete. Vyhľadávanie a správa zraniteľností (EVA) minimalizuje technologické, finančné a tiež personálne a odborné nároky na dosiahnutie informačnej bezpečnosti. Tím špecialistov monitoruje bezpečnostnú situáciu, dôkladne a pravidelne sleduje aktíva firmy. Služba je určená pre stredné a veľké firmy a ESET ich ponúka vo verziách EVA Free, EVA Pro, EVA Enterprise. Zabezpečenie perimetra siete je služba, ktorá spája správu sieťového perimetra so sieťovou bezpečnosťou. ESET preberá plnú zodpovednosť za zaistenie kľúčových funkcií perimetra s dôrazom na maximálnu úroveň ochrany pred útokmi. Služba je určená pre malé a stredne veľké firmy v moduloch Riadený firewall, Riadené služby bezpečnostnej zóny a Riadený systém prevencie prienikov. Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO 27000 je založený na riadení rizík. Služba má nasledujúce varianty – Implementácia ISMS na kľúč, Pravidelné konzultácie pre CISO a Outsourcing funkcie CISO. Bezpečnostný audit je prostriedkom na overenie či informačná bezpečnosť alebo jej časť spĺňa požiadavky na ňu kladené. Audítor identifikuje všetky rizika, ktoré sa vzťahujú na majetok spoločnosti. Špecialisti ESET sú držiteľmi medzinárodného certifikátu CISA (Certified Information System Auditor) a členmi organizácie ISACA (Information Systems Audit and Control Association). ESET ponúka niekoľko druhov auditov, ako napríklad Audit procesov, Audit informačnej bezpečnosti voči ISO/IEC 27002:2005, Audit ISMS, Technický audit či Penetračné testovanie. O ESET ServicesSpoločnosť ESET, založená v roku 1992, je svetovým výrobcom bezpečnostného softvéru pre domácich i firemných zákazníkov. Rozširovanie portfólia služieb vyústilo v roku 2008 do akvizície Šetrnet, českej spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti IT a bezpečnosti. V roku 2009 bola vytvorená divízia ESET Services, ktorá poskytuje produkty manažovanej bezpečnosti a konzulting pre malých a stredných podnikateľov (SMB) a pre veľkých firemných (Enterprise) zákazníkov. Výhradné zameranie sa na služby informačnej bezpečnosti sleduje poskytnutie maximálnej pridanej hodnoty v tejto oblasti. Zázemie ESET, globálne uznávaného dodávateľa bezpečnostných riešení a dôraz na odbornosť pracovníkov ESET Services je garantom kvality poskytovaných služieb.Kontaktné údaje pre ESET Services: obchod@eset.sk alebo tel.: +421-2-322 44 25.