Generálny riaditeľ ESET Miroslav Trnka je IT osobnosť roka 2008

Ďalší článok

Podľa názoru komisie Miroslav Trnka výborne spĺňa kritéria IT osobnosť roka, ktorými sú prínos k technickému rozvoju v oblasti IT, prínos k rozvoju IT priemyslu na Slovensku, účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, podpora vzdelávania, osvety a informovanie verejnosti (prednášky, články). Komisia tiež ocenila jeho osobné angažovanie sa v oblasti informačnej bezpečnosti.„Táto cena je ocenením aj mojich spolupracovníkov a partnerov vo firme", povedal v ďakovacej reči pri preberaní výročnej ceny generálny riaditeľ ESET Miroslav Trnka. Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií IT SUMMIT a IT GALA organizujú ITAS, PC REVUE a INFOWARE. Cieľom je oceniť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem a oceniť najvýznamnejšie projekty, realizované v danom roku. Ocenenia IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA a IT PROJEKT roka 2008 udelili 18. septembra 2008 na slávnostnom večere IT GALA.