V spoločnosti ESET vzniká nová obchodná divízia zameraná na najväčších zákazníkov, na jej čele bude stáť Peter Škodný

Ďalší článokSpoločnosť ESET, ktorá patrí medzi globálnych lídrov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, podniká strategické kroky na prispôsobenie svojej rozmanitej ponuky bezpečnostných riešení potrebám segmentu korporátnych zákazníkov. Vytvára novú obchodnú divíziu ESET Corporate Solutions, ktorej úlohou je využiť nové obchodné príležitosti v tomto segmente. Existujúcu ponuku produktov a služieb plánuje ESET doplniť a rozšíriť o nové riešenia a nový spôsob spolupráce zameraný na najväčších zákazníkov. Novovzniknutú divíziu bude viesť Peter Škodný, ktorý nastúpi na pozíciu Chief Corporate Solutions Officer.

Vďaka 30-ročným skúsenostiam na trhu, poprednému výskumu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a neustále vylepšovaným produktom, je pre veľké korporácie ESET ideálnym a dôveryhodným partnerom pre posilňovanie kybernetickej odolnosti a spravovanie čoraz komplexnejších bezpečnostných technológií. Novovzniknutá divízia ESET Corporate Solutions rozšíri poskytovanie špičkových bezpečnostných produktov a služieb o komplexné riešenia prispôsobené špecifickým potrebám zákazníkov a ich odvetví. Vďaka bezpečnostným technológiám založeným na princípe zero-trust a expertíze výskumníkov spoločnosti ESET získavajú zákazníci novú možnosť úzkej spolupráce so silným a nezávislým lídrom v oblasti kybernetickej bezpečnosti so sídlom v Európskej únii. 

„Segment najväčších firiem a organizácií patrí v kybernetickej bezpečnosti medzi najrýchlejšie rastúce. Udalosti z posledných rokov ako pandémia a vojna na Ukrajine ešte zvýšili potrebu týchto organizácií posilniť svoju kybernetickú odolnosť. Keďže máme ambíciu zohrávať v tomto segmente významnú úlohu, rozhodli sme sa vytvoriť úplne novú divíziu zameranú na tento typ zákazníkov. Veríme, že v najbližších piatich až desiatich rokoch môže táto divízia otvoriť nový trh s ročnými tržbami na úrovni stoviek miliónov eur ročne,“ vysvetľuje rozhodnutie Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET. 

Divízia ESET Corporate Solutions rozšíri služby nad rámec poskytovania oceňovaných riešení na ochranu koncových zariadení. Jej cieľom bude, aby mohli veľkí zákazníci využívať unikátnu databázu informácií o hrozbách, vrátane hrozieb vyplývajúcich zo súčasného konfliktu, vysoko prispôsobiteľné XDR riešenia a vyspelú ponuku bezpečnostných služieb, ktorá zahŕňa riadenú detekciu a reakciu (MDR). 

Tieto pokročilé schopnosti predstavujú na jednej strane základný kameň bezpečnostných požiadaviek veľkých organizácií, no na druhej strane aj pribúdajúce výzvy. Zaistenie pokročilej ochrany si totiž vyžaduje, aby firmy získavali nové zručnosti, bezpečnostných expertov a inštitucionálnu odolnosť. Všetky tieto potreby dokáže naraz splniť kvalitný dodávateľ bezpečnostných riešení. Vďaka svojim 13 výskumným a vývojovým strediskám, centrám podpory rozmiestneným po celom svete, globálnej telemetrii hrozieb monitorujúcej viac ako 110 miliónov používateľov a rozmanitému portfóliu produktov a služieb, je ESET plne pripravený vstúpiť na trh riešení na mieru. 

Novú divíziu povedie Peter Škodný, ktorý je na Slovensku dobre známy líder, hlavne  z prostredia IT a telekomunikácií. Takmer 30 rokov strávil v spoločnosti Accenture, kde zastával významné riadiace pozície na úrovni krajín, ako aj zodpovednosti za zákazníkov.

„Som rád, že sa pridávam k spoločnosti ESET a budem pracovať po boku motivovaných a zanietených profesionálov. Vždy som obdivoval príbeh spoločnosti ESET a jej majiteľov, ktorí dokázali urobiť zo slovenskej spoločnosti rešpektovaného svetového lídra a udržať si túto pozíciu desiatky rokov vo vysoko konkurenčnom prostredí kybernetickej bezpečnosti. Verím, že európske korene spoločnosti v kombinácii s unikátnymi produktami a výskumom majú obrovský potenciál poskytnúť našim korporátnym zákazníkom jedinečnú pridanú hodnotu a tým otvoria nový priestor aj pre vyniknutie a rozvoj talentu odborníkov a výskumníkov na Slovensku,“ hovorí Peter Škodný, Chief Corporate Solutions Officer spoločnosti ESET. 

„Verím, že Peter je vynikajúcou voľbou pre túto novú obchodnú príležitosť a že bude správnym lídrom tímu plného výnimočných ľudí, ktorý práve rozvíjame. Teším sa na našu spoluprácu a jeho prínos pre ESET,“ uzatvára Richard Marko, Chief Executive Officer spoločnosti ESET.  


O spoločnosti ESET
Už viac ako 30 rokov vyvíja spoločnosť ESET popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť a ochranu podnikov, kritickej infraštruktúry a domácností z celého sveta pred čoraz sofistikovanejšími digitálnymi hrozbami. V rámci širokej škály riešení určených pre koncové a mobilné zariadenia až po šifrovanie a dvojúrovňové overovanie prináša ESET svojim zákazníkom vysokovýkonné a zároveň jednoducho použiteľné produkty, ktoré chránia bez zbytočného rušenia 24 hodín denne, pričom ochranné mechanizmy sa aktualizujú v reálnom čase, aby boli používatelia vždy v bezpečí a firemná prevádzka mohla fungovať bez prerušení. Keďže hrozby sa neustále vyvíjajú, na svojom vývoji musí pracovať aj IT bezpečnostná spoločnosť, ktorá chce napomáhať k bezpečnému používaniu technológií. Na tomto cieli a podpore lepšej spoločnej budúcnosti pracuje spoločnosť ESET prostredníctvom svojich centier výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta. Viac informácií nájdete na stránke www.eset.sk, prípadne nás môžete sledovať na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a Twitter.