Užitečné materiály a
dokumenty ke stažení

Grenzebach a jeho cesta k centrálně řízenému IT zabezpečení

Zákazník
Grenzebach

Odvětví
Automatizace

Řešení
ESET PROTECT Entry On-Prem

Počet zařízení
2070

Země
Německo

Ke stažení
Stáhnout referenci
Produktový list ESET PROTECT Entry

Zákazník
Grenzebach

Odvětví
Automatizace

Řešení
ESET PROTECT Entry On-Prem

Počet zařízení
2070

Země
Německo

Ke stažení
Stáhnout referenci
Produktový list ESET PROTECT Entry

Grenzebach a jeho cesta k centrálně řízenému IT zabezpečení

Zjistěte, jak globální lídr v oblasti technologické automatizace úspěšně zavedl řešení správy zabezpečení, které centrálně chrání všechna koncová zařízení a servery před kybernetickými hrozbami, jako jsou phishing, ransomware a zero-day zranitelnosti, a zároveň eliminuje falešně pozitivní výsledky.

 

 S řešeními kybernetické bezpečnosti od ESETu máme výrazně vyšší stupeň ochrany a až o 70% menší administrativní zátěž.

Benjamin Eckert, manažer globální IT infrastrukturyVÝZVA

Vzhledem k celosvětovému působení společnosti Grenzebach je její IT infrastruktura nezbytná pro řadu úkolů, od nákupu až po udržování stávajících systémů. Dvěma hlavními vlastnostmi, které je třeba zajistit, jsou spolehlivost a špičková dostupnost. Aby se organizace vyhnula kybernetickým útokům a únikům dat, používá již nějakou dobu software pro zabezpečení serverů a koncových zařízení. Nicméně dříve instalované řešení nesplňovalo vysoká očekávání specialisty na automatizaci.

Bylo to způsobeno především intenzivní specializací, protože Grenzebach do značné míry spoléhal na software, který si sám vyráběl. To mělo za následek četná chybná poplachová hlášení v rámci dřívějšího nastavení kybernetické bezpečnosti. Tyto falešné poplachy byly hlavní překážkou provozních postupů. Aby se předešlo narušení bezpečnosti, musel manažer IT tato hlášení ručně ověřovat, což s sebou neslo vysoké náklady. Využití starého řešení kybernetické bezpečnosti navíc ztěžovalo použití jednotného software pro správu, a tak nebylo jednoduše možné získat rychlý přehled o celkovém stavu. Slabiny se objevovaly také při řešení vzdálené práce; kybernetická rizika na zařízeních mimo podnikovou síť byla nejasná a neexistoval způsob, jak získat přístup k webovým filtrům podle kategorií.HLEDÁNÍ SYSTÉMU PRO ZAJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Když vypršela licence stávajícího bezpečnostního řešení, společnost Grenzebach se rozhodla najít nový software pro ochranu před kybernetickými útoky pro svých 1 700 serverů, koncových a mobilních zařízení. Ten musel splňovat veškeré požadavky společnosti a umožňovat bezpečné a flexibilní využívání IT zdrojů uvnitř i vně podnikové sítě.

"Po dokončení průzkumu jsme přesně věděli, jak musí naše budoucí řešení zabezpečení IT vypadat, abychom zabezpečili všechny potřebné oblasti. A zároveň mohli minimalizovat administrativní nároky.", říká Benjamin Eckert, manažer globální IT infrastruktury ve společnosti Grenzebach.

"V rámci produktové prezentace pod záštitou společnosti Seefried IT nám pak společnost ESET mohla ukázat, jakým způsobem lze naše firemní požadavky na budoucí řešení realizovat."

Koncept zabezpečení je založen na správcovské konzoli ESET PROTECT zkombinované s řešením ESET Endpoint Security. Díky tomuto řešení může Grenzebach spolehlivě chránit všechny koncové a mobilní zařízení před kybernetickými hrozbami a centrálně je spravovat.

Hlavní výhodou platformy ESET PROTECT je, že je poskytována v cloudu a lze ji ovládat prostřednictvím webového prohlížeče, což usnadňuje správu všech detekcí a opatření proti narušení kybernetické bezpečnosti všech typů nezávisle na platformě. ESET Mail Security pro Microsoft Exchange Server navíc zajišťuje udržování elektronických schránek bez škodlivých zpráv a nevyžádané pošty. Zabraňuje tak doručování nebezpečných phishingových e-mailů a infiltraci ransomwaru přes poštovní bránu.

A konečně ESET File Security pro Microsoft Windows Server chrání síťové disky a souborové servery společnosti Grenzebach. Výkonná vícevrstvá technologie předchází útokům ransomwaru, zero-day exploitům a bezsouborovým typům malwaru.ŘEŠENÍ

Po úspěšném předvedení řešení ESET se Grenzebach rozhodl pro jeho detailní otestování. V rámci tříměsíčního pilotního projektu byl výkon ESETu podroben zátěžové zkoušce. Za tímto účelem byl ESET PROTECT nainstalován na pobočce a ESET Endpoint Security byl nasazen na přibližně dvaceti klientech. Řešení ESET se ukázalo stejně rychlé a spolehlivé jako při prezentaci, a to i vzhledem ke speciálním požadavkům na infrastrukturu společnosti Grenzebach.

Společnost Seefried IT provedla pilotní projekt ve spolupráci s interním IT oddělením firmy Grenzebach. Během pilotního projektu sdílely obě strany velké množství užitečných znalostí. V testovacím systému pilotního projektu již bylo vytvořeno a otestováno mnoho požadovaných zásad IT bezpečnosti, které byly poté upraveny dle potřeb provozního systému. Navíc se podrobně testovala kompatibilita s proprietárními softwarovými řešeními.

"Na základě zkušeností s naším předchozím řešením kybernetické bezpečnosti patřila stabilní funkčnost a stoprocentní kompatibilita s existujícím IT prostředím mezi hlavní priority při výběru nového řešení IT bezpečnosti," říká Benjamin Eckert. "Řešení společnosti ESET nás přesvědčilo již v pilotní fázi. Na základě získaných poznatků jsme okamžitě zahájili celopodnikové nasazení."

Po ukončení pilotního projektu došlo k instalaci správcovské konzole ESET PROTECT, do které se přenesly části konfigurace z testovací verze. Bylo nutné nainstalovat proxy servery a provést různé úpravy firewallu na perimetru firemní sítě, aby bylo zajištěno připojení k pobočkám společnosti po celém světě a k zaměstnancům pracujícím na dálku.


VÝSLEDEK

Používání nového řešení kybernetické bezpečnosti se osvědčilo. Po implementaci se podařilo snížit objem práce na zajištění bezpečnosti IT o 60 až 70 procent. Je to především díky centrální správě zabezpečení všech systémů po celém světě prostřednictvím jediného řídicího serveru. Navíc lze mnohem snadněji, přehledněji a především rychleji implementovat směrnice týkající se bezpečnosti IT.

Také integrace dalších klientů je jednodušší než dříve. Vzhledem k tomu, že díky řešení ESET prakticky nedochází k detekci falešných poplachů, odpadá do značné míry práce s následnou klasifikací. Automatizace a možnosti reportování v řešení ESET PROTECT výrazně zjednodušují provoz. IT týmu tak zbývá více času na jiné úkoly.

"Díky přímému napojení interních i externích zaměstnanců na server pro správu ESET jsou kybernetická bezpečnostní rizika mnohem viditelnější. Protiopatření lze zahájit dříve," říká Florian Seefried, jednatel společnosti Seefried IT. "Náš zákazník tak může rychleji a bezpečněji zavádět flexibilní pojetí práce."

Společnost Grenzebach Maschinenbau je připravena na budoucí expanzi. Koncept proxy serverů výrazně usnadňuje propojení poboček. Řešení se škáluje s růstem společnosti. Další pobočky lze kdykoli připojit, aniž by bylo nutné měnit bezpečnostní architekturu. Kromě toho Grenzebach Maschinenbau zvažuje integraci dalších bezpečnostních komponent, jako je šifrování koncových zařízení, cloudový sandbox a zabezpečení cloudových aplikací.

KLÍČOVÉ VÝHODY PRO SPOLEČNOST GRENZEBACH

  • Spolehlivá ochrana proti malwaru, phishingu a ransomwaru
  • Centrální správa zabezpečení v cloudu
  • Skvělý přehled o síti
  • Potlačení falešných poplachů
  • Minimální nároky na správu

ZÁKAZNÍK

Grenzebach Maschinenbau GmbH, společnost založená v roce 1960, je předním světovým poskytovatelem automatizační technologie. Nabízí individuální řešení pro sklářské a stavební firmy a také pro vnitropodnikovou logistiku. Kromě toho Grenzebach rozšiřuje své působení do nových oblastí, jako je svařování třecím mícháním, automatizace aditivní výroby a digitální sítě. Díky digitální platformě SERICY mají klienti možnost rozvíjet své digitální znalosti, které jsou připravené na budoucí výzvy. Výrobní závody v Německu, Rumunsku, USA a dalších zemích umožňují přímý servis klientům. Více než 3 000 systémů instalovaných v 55 zemích je důkazem vysoké kvality a spolehlivosti. Skupinu vlastní rodina zakladatelů a nyní je globálním hráčem s exportní kvótou přesahující 90 procent.

Lídr v oblasti automatizace, skupina Grenzebach, nasadila řešení pro správu zabezpečení od společnosti ESET globálně

REFERENCE


Skupina Servopa poskytuje svým klientům správný produkt s vynikající službou. Společnost ESET poskytla firmě vynikající servis a silnou kybernetickou ochranu.

REFERENCE


Spojení se spolehlivým partnerem pro monitorování, detekci a řešení problémů bylo přirozeným krokem pro druhého největšího výrobce piva v Nizozemsku.

REFERENCE


Kohlpharma využívá kybernetická bezpečnostní řešení ESET k ochraně citlivých dat a udržování důvěry klientů. Klíčovou roli hrají nástroje pro detekci a reakci na koncových zařízeních (EDR).

Jste připraveni posílit
zabezpečení vaší sítě?

Poznejte možnosti firemní ochrany