ESET je lídrem v prestižním hodnocení 
KuppingerCole LEADERSHIP
COMPASS 
2022

KuppingerCole Leadership Compass Endpoint Protection Detection & Response

KuppingerCole Leadership Compass poskytuje přehled o segmentu trhu a prodejcích na trhu ochrany koncových bodů, detekce a reakce (EPDR). Popisuje trendy, které ovlivňují vývoj v tomto tržním segmentu, a uvádí klíčové vlastnosti, které jsou od řešení v tomto oboru vyžadovány. Poskytuje zároveň hodnocení míry, s jakou tato řešení splňují daná očekávání.

ESET je lídrem ve všech kategoriích:

 • Produktoví lídři: jsou lídry ve svém tržním segmentu. Poskytují většinu funkcí, které se od produktů v dané kategorii očekávají.
 • Lídři trhu: Vedoucí představitelé trhu jsou prodejci s velkou globální zákaznickou základnou a silnou partnerskou sítí.
 • Inovační lídři: Prodejci, kteří jsou hybnou silou inovací v daném segmentu trhu. Jedná se o společnosti, které poskytují inovativní funkce, které by se měly v budoucnu objevit v daném odvětví i u dalších dodavatelů.
 • Celkoví lídři: Nejlepší poskytovatelé technologie v příslušném odvětví. Hodnocení je dáno kombinací síly produktu, přítomnosti na trhu a mírou inovací dodavatele bezpečnostního řešení.

ESET dosáhl nejvyššího hodnocení v každém kritériu a byl jmenován:

 • Produktovým lídrem
 • Inovačním lídrem
 • Lídrem trhu
 • Tržním šampionem
 • Technologickým lídrem.

Přečtěte si celou zprávu

Patříme mezi "The Big Ones".

Zpráva KuppingerCole také obsahuje jedinečnou matici inovace a tržního postavení, která ukazuje, jak spolu souvisí míra inovace a vedoucí postavení na trhu. Matice ukazuje, že vysoce inovativní dodavatelé mají dobrou příležitost zlepšit své postavení na trhu.

Společnost KuppingerCole vyhodnotila bezpečnostní řešení ESET pro ochranu koncových bodů, detekce a reakce na základě řady klíčových ukazatelů výkonnosti, včetně:

 • Bezpečnost: Strong positive
 • Funkcionalita: Positive
 • Nasazení: Strong positive
 • Interoperabilita: Positive
 • Použitelnost: Positive

Zjistěte, jak vám rozšířená detekce a reakce (XDR) od společnosti ESET může umožnit rychle a efektivně identifikovat neobvyklé chování a narušení a poskytnout pokročilé možnosti hodnocení rizik, reakce na incidenty, vyšetřování a nápravy.

Upozornění: ©2022 KuppingerCole Analysts AG všechna práva vyhrazena. Reprodukce a šíření této publikace v jakékoli formě je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno. Veškeré závěry, doporučení a předpovědi v tomto dokumentu představují výchozí názor společnosti KuppingerCole. Shromažďováním dalších informací a prováděním hloubkové analýzy budou pozice prezentované v tomto dokumentu předmětem upřesnění nebo dokonce zásadních změn. Společnost KuppingerCole se zříká veškerých záruk, pokud jde o úplnost, přesnost a/nebo přiměřenost těchto informací. I když se výzkumné dokumenty společnosti KuppingerCole mohou zabývat právními otázkami souvisejícími s informační bezpečností a technologiemi, společnost KuppingerCole neposkytuje žádné právní služby ani rady a její publikace nesmí být jako takové používány. Společnost KuppingerCole nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo nedostatky v informacích obsažených v tomto dokumentu. Veškeré vyjádřené názory mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechny názvy produktů a společností jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami® příslušných držitelů. Jejich použití neznamená, že jsou s nimi spojeny nebo že je podporují.

Seznamte se se společností ESET

Společnost ESET® již více než 30 let vyvíjí špičkový software a služby v oblasti IT bezpečnosti pro firmy i spotřebitele po celém světě. ESET je dlouhodobě průkopníkem vícevrstvé detekce, strojového učení a cloudových technologií, které zabraňují malwaru, odhalují ho a reagují na něj.

0+ miliarda
uživatelů internetu chráněných technologií ESET
1
světových výzkumných a vývojových center
0+ tisíc
firemních zákazníků ve více než 200 zemích a teritoriích