Krize na Ukrajině - reakční centrum ESET

Ve společnosti ESET jsme událostmi na Ukrajině hluboce znepokojeni.

Uvědomujeme si obtížnou situaci, v níž se ocitli naši zákazníci, partneři a kolegové na Ukrajině. Proto nabízíme pomocnou ruku.

Ve společnosti ESET jsme událostmi na Ukrajině hluboce znepokojeni.

Uvědomujeme si obtížnou situaci, v níž se ocitli naši zákazníci, partneři a kolegové na Ukrajině. Proto nabízíme pomocnou ruku na několika frontách.

Jako přední dodavatel digitálního zabezpečení pro firmy v regionu cítíme odpovědnost za jejich ochranu během krize na Ukrajině. Proto jsme připravili několik užitečných zdrojů, které pomohou posílit digitální bezpečnost vaší organizace.


Jak pomáhá ESET?

Jak pomáhá ESET?

Nejnovější zprávy 
o kybernetických 
útocích

Nejnovější zprávy o kybernetických útocích

Jak ochránit firmu 
před kybernetickými
útoky?

Jak ochránit firmu před kybernetickými útoky?

Reakce společnosti ESET

V reakci na šokující rozhodnutí ruské vlády napadnout Ukrajinu oznamuje společnost ESET, přední dodavatel řešení pro ochranu koncových bodů se sídlem v Evropské unii, že zastavuje prodej produktů novým zákazníkům v Rusku a Bělorusku.

Přečtěte si celé prohlášení

Bratislava, 24. února 2023 - V tento den před rokem jsme byli šokováni a zděšeni rozhodnutím ruské vlády napadnout Ukrajinu. Dnes, stejně jako tehdy, stojíme pevně na straně našich přátel, kolegů a zákazníků na Ukrajině. Jakmile válka začala, ze solidarity s Ukrajinou a společně s mnoha společnostmi po celém světě jsme zastavili prodej našich produktů v Rusku a Bělorusku. Kromě pomoci prostřednictvím našeho výzkumu a kybernetické ochrany jsme také přispěli na pomoc uprchlíkům. Prostřednictvím naší Nadace ESET jsme doposud věnovali 777 000 eur do fondu na pomoc občanům Ukrajiny, včetně darů pro Nadaci Integra, UNICEF Ukrajina, město Bratislava a další.

"Dnes bych rád potvrdil dalších 500 000 eur, které věnujeme prostřednictvím Nadace ESET na další pomoc občanům Ukrajiny. Z této částky bude 200 000 eur věnováno Nadaci Integra, aby mohla pokračovat v poskytování naléhavé humanitární pomoci. Pevně věříme, že válka brzy skončí, ale dokud se tak nestane, pokračujeme v podpoře všemi dostupnými prostředky," řekl Richard Marko, generální ředitel společnosti ESET.

 

Postoj společnosti ESET k válce na Ukrajině

Společnost ESET se v souvislosti s válkou na Ukrajině rozhodla zastavit prodej produktů novým zákazníkům v Rusku a Bělorusku. Aktivně se také zapojila do humanitární pomoci a od začátku vojenské invaze nadále analyzuje stav kybernetických hrozeb na Ukrajině a jejich možné dopady i mimo zónu konfliktu. Společnost také kontinuálně pracuje na posílení zabezpečení nejen ukrajinských organizací a zákazníků, ale také sousedních států a zemí, které se zapojily do mezinárodní reakce na ruskou invazi.

Rozhodnutí zastavit prodej nových produktů se týká domácích uživatelů, firem i velkých organizací. Prodej produktů vládním institucím byl zakázaný již v roce 2016, kdy ruská vláda zavedla takovou legislativu a daňová a certifikační pravidla, která zvýhodňovala místní dodavatele.

Společnost ESET se také aktivně zapojila do humanitární pomoci. Nadace ESET vytvořila fond na pomoc ukrajinským občanům, do kterého dosud vložila 700 tisíc eur. Tyto prostředky budou využity na přímou pomoc a jako dar nevládním organizacím Nadaci Integra a UNICEF. Společnost ESET také spustila finanční sbírku pro své zaměstnance, kteří mají také její plnou podporu, pokud se chtějí zapojit jako dobrovolníci do humanitárních aktivit. Pro tyto aktivity jim společnost poskytuje prostor v rámci jejich pracovní doby. ESET také zabezpečuje pomoc zaměstnancům na straně ukrajinského obchodního partnera a jejich rodinám, a to ve formě ubytování a finanční podpory.

Ve spolupráci s naší partnerskou pobočkou ESET Ukrajina jsme rozšířili podporu pro zákazníky, abychom zajistili kontinuitu podpory i v místech konfliktu. Všem našim ukrajinským firemním zákazníkům bezplatně aktualizujeme naše bezpečnostní řešení na nejvyšší verzi pro dosažení maximálního zabezpečení. Kromě toho zdarma prodlužujeme licence koncovým i firemním zákazníkům, jejichž platnost brzy vyprší.

ESET poskytuje bezpečnostní výzkum řadě světových a evropských organizací, které se snaží řešit a zmírnit kybernetické hrozby vyplývající z války na Ukrajině. Naším posláním je chránit a vytvářet bezpečnější digitální svět prostřednictvím naší unikátní telemetrie a odborných znalostí. Naši výzkumníci neustále sledují digitální hrozby v souvislosti s probíhajícím konfliktem. Již 23. února oznámili objev nového škodlivého kódu HermeticWiper, který napadl ukrajinské cíle v předvečer ruského vojenského útoku a mazal data z napadených zařízení. V následujících dnech naši výzkumníci zveřejnili varování před podvodnými sbírkami, které se snaží zneužít války na Ukrajině, a informovali také o dalších zjištěních týkajících se kybernetických útoků na Ukrajině. ESET také spolupracuje s národními týmy CERT na podpoře digitální bezpečnosti firemních a vládních institucí v Evropské unii.

Nadále také aktualizujeme bezpečnostní řešení zranitelných organizací v zóně konfliktu, sousedních států i států zapojených do mezinárodní reakce, které by mohly být cílem kybernetických útoků. Našim novým i stávajícím zákazníkům po celém světě také nabízíme možnost bezplatného přidání naší nové ochrany proti zero-day hrozbám – ESET Dynamic Threat Defence.

Jako největší zahraniční dodavatel ochrany koncových bodů na ruském trhu nebere společnost ESET rozhodnutí o zastavení nových prodejů v Rusku a Bělorusku na lehkou váhu. Tímto krokem vyjadřujeme svůj postoj a podporu Ukrajině a jejím občanům. Další kroky společnost nyní vyhodnocuje a bude o nich včas informovat.

Všem kritickým institucím a provozovatelům kritické infrastruktury na Ukrajině jsme nabídli bezplatný upgrade na naše nejkvalitnější řešení.

Od března do května 2022 jsme ukrajinským spotřebitelům automaticky prodlužovali končící platnost licencí bez dalších nákladů.

Prozatím ponecháváme naši technickou podporu na Ukrajině v provozu pro případ, že by se objevily nové hrozby.

Výzkumníci společnosti ESET jako první objevili nový malware typu wiper detekovaný na Ukrajině. Situaci nadále aktivně monitorujeme.

Zastavili jsme veškerý prodej nových produktů v Rusku a Bělorusku.

Nadace ESET věnovala 1 277 700 € na přímou pomoc lidem zasaženým krizí na Ukrajině.

Stav kybernetických hrozeb - nejnovější zprávy

Bezpečnostní experti společnosti ESET z našich center pro výzkum a vývoj malwaru a produktů pracují nepřetržitě, aby zajistili ochranu našich zákazníků před nově vznikajícími hrozbami.

ESET má nejlepší přehled o kybernetických hrozbách v regionu. Díky těmto poznatkům můžeme lépe chránit ukrajinské i globální zákazníky.

Jsme odhodláni sdílet naše odborné znalosti a zjištění s širokou veřejností a příslušnými orgány, abychom zlepšili digitální odolnost v těchto těžkých časech.

Rok od zapojení malwaru do války

Výzkumníci společnosti ESET sestavili časovou osu kybernetických útoků využívajících wiper malware, ke kterým došlo od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.

KRIZE NA UKRAJINĚ
Centrum zdrojů digitálního zabezpečení

Co můžete udělat pro zabezpečení firmy?

Se stupňujícím se vojenským konfliktem na Ukrajině se zvyšuje i riziko kybernetických útoků na celém světě. Co mohou organizace udělat pro zlepšení své digitální odolnosti? Odborníci společnosti ESET přinášejí ucelenou sadu vzdělávacích materiálů a užitečných nástrojů.

Firemní zákazníci společnosti ESET

Zvyšte bezpečnost díky správnému nastavení

  • Ujistěte se, že jsou povoleny klíčové funkce, jako je Pokročilý skener paměti, Exploit Blocker, ESET LiveGuard Advanced a Ransomware Shield.
  • V případě potřeby nakonfigurujte pravidla HIPS a bránu firewall.
  • Zkontrolujte, zda máte nainstalovanou nejnovější verzi produktu a všechny aktualizace.

Zapněte výkonný cloudový sandbox

ESET okamžitě zvyšuje ochranu všem stávajícím i novým zákazníkům, kteří využívají konzoli pro správu ESET PROTECT Cloud, a nabízí 90denní zkušební verzi komponenty pokročilé ochrany proti hrozbám s názvem ESET LiveGuard Advanced, kterou lze aktivovat jediným kliknutím v konzoli.

Chcete-li aktivovat cloudový sandbox, přejděte do své cloudové konzole.

Často kladené otázky

Je ovlivněn provoz výzkumného a vývojového centra společnosti ESET?

Infrastruktura společnosti ESET je celosvětově distribuovaná. Nepředpokládáme narušení našich cloudových služeb. Pravidelně provádíme všechny potřebné revize, abychom zajistili kontinuitu provozu pro celou řadu scénářů, od vojenského konfliktu až po výpadek dodávek energií.

ESET nemá na Ukrajině ani v Rusku žádné výzkumné a vývojové centrum a proto nepředpokládáme žádné narušení našich služeb.

Výzkumná a vývojová centra společnosti ESET se nacházejí ve 13 městech: Bratislava, Košice a Žilina (Slovensko), Praha, Brno a Jablonec nad Nisou (Česká republika), San Diego (USA), Buenos Aires (Argentina), Singapur (Singapur), Taunton (Velká Británie), Krakov (Polsko), Montreal (Kanada) a Jasy (Rumunsko).

Jak by případné masivní kybernetické útoky proti Rusku ovlivnily schopnost společnosti ESET poskytovat služby v zasažených oblastech?

ESET nemá v Rusku ani na Ukrajině žádnou infrastrukturu, nicméně naši zákazníci v těchto regionech mohou být ovlivněni nárůstem kybernetických útoků.

Jak jsou zabezpečena distribuovaná IT aktiva společnosti ESET (servery, zálohy, licence, ostatní)? Jaké standardy ISO tyto systémy splňují?

Naše systémy jsou v bezpečí. Naše IT aktiva splňují požadavky normy ISO 27001, která vyžaduje, aby datová centra byla rozmístěna ve více zemích a regionech v závislosti na produktu/procesu.

Jaké další informace může ESET upřesnit s ohledem na vlastní odolnost, zabezpečení nebo kontinuitu podnikání?

Společnost ESET má pro své klíčové produkty a služby zaveden jak plán kontinuity provozu, tak plán obnovy po havárii.

Jak ESET pomáhá organizacím na Ukrajině lépe se bránit proti zvýšenému počtu kybernetických útoků?

ESET uživatelům na Ukrajině bezplatně poskytuje nejvyšší dostupné produkty. Naši lokální specialisté technické podpory jsou i nadále k dispozici zákazníkům, aby pomohli s upgradem jejich produktů nebo řešením případných bezpečnostních incidentů. V produktech ESET jsou zavedeny rozšířené detekce, které identifikují a chrání zákazníky před nově identifikovanými škodlivými kódy, mezi které patří mimo jiné HermeticWiper, HermeticWizard, HermeticRansom, IsaacWiper či CaddyWiper a další.

Je ovlivněn provoz výzkumného a vývojového centra společnosti ESET?

Infrastruktura společnosti ESET je celosvětově distribuovaná. Nepředpokládáme narušení našich cloudových služeb. Pravidelně provádíme všechny potřebné revize, abychom zajistili kontinuitu provozu pro celou řadu scénářů, od vojenského konfliktu až po výpadek dodávek energií.

ESET nemá na Ukrajině ani v Rusku žádné výzkumné a vývojové centrum a proto nepředpokládáme žádné narušení našich služeb.

Výzkumná a vývojová centra společnosti ESET se nacházejí ve 13 městech: Bratislava, Košice a Žilina (Slovensko), Praha, Brno a Jablonec nad Nisou (Česká republika), San Diego (USA), Buenos Aires (Argentina), Singapur (Singapur), Taunton (Velká Británie), Krakov (Polsko), Montreal (Kanada) a Jasy (Rumunsko).

Jak by případné masivní kybernetické útoky proti Rusku ovlivnily schopnost společnosti ESET poskytovat služby v zasažených oblastech?

ESET nemá v Rusku ani na Ukrajině žádnou infrastrukturu, nicméně naši zákazníci v těchto regionech mohou být ovlivněni nárůstem kybernetických útoků.

Jak jsou zabezpečena distribuovaná IT aktiva společnosti ESET (servery, zálohy, licence, ostatní)? Jaké standardy ISO tyto systémy splňují?

Naše systémy jsou v bezpečí. Naše IT aktiva splňují požadavky normy ISO 27001, která vyžaduje, aby datová centra byla rozmístěna ve více zemích a regionech v závislosti na produktu/procesu.

Jaké další informace může ESET upřesnit s ohledem na vlastní odolnost, zabezpečení nebo kontinuitu podnikání?

Společnost ESET má pro své klíčové produkty a služby zaveden jak plán kontinuity provozu, tak plán obnovy po havárii.

Jak ESET pomáhá organizacím na Ukrajině lépe se bránit proti zvýšenému počtu kybernetických útoků?

ESET uživatelům na Ukrajině bezplatně poskytuje nejvyšší dostupné produkty. Naši lokální specialisté technické podpory jsou i nadále k dispozici zákazníkům, aby pomohli s upgradem jejich produktů nebo řešením případných bezpečnostních incidentů. V produktech ESET jsou zavedeny rozšířené detekce, které identifikují a chrání zákazníky před nově identifikovanými škodlivými kódy, mezi které patří mimo jiné HermeticWiper, HermeticWizard, HermeticRansom, IsaacWiper či CaddyWiper a další.