Studium během druhé vlny pandemie na středních a vysokých školách: Elektronické poznámky, dostatečné technologické vybavení, avšak podceněná bezpečnostní rizika

Další článek

Praha, 10. listopadu 2020 – Čeští studenti středních a vysokých škol jsou dobře vybaveni technologiemi pro studium navzdory tomu, že jim v tomto ohledu školy nabízejí jen minimální podporu. Změnami prochází především typy nástrojů, které využívají mladí lidé ke vzájemné komunikaci nebo jako zdroje informací. Vyplývá to z průzkumu společností ESET a Seznam.cz.

Studenti disponují dobrým technologickým zázemím. Chytrý telefon vlastní 96 %, notebook 89 % a stolní počítač 35 % z nich. Není výjimkou, že využívají několik různých typů zařízení najednou. Podle dat probíhala výuka na středních a vysokých školách nejčastěji přes platformu Microsoft Teams (77 %), třetina škol využívala Zoom, pětina pak nástroje společnosti Google. Z průzkumu vyplývá, že jedna škola využívá vícero různých programů pro distanční výuku.

„Studenti středních škol už technologie sami ke studiu využívali. Nestává se tedy tak často, že by měli problém s připojením nebo zajištěním počítače, jak je tomu u žáků základních škol. Téměř všichni uvedli, že mají vhodný počítač pro vzdělávání,“ říká Miroslav Dvořák, technický ředitel v pražské pobočce firmy ESET.

Během jarní domácí výuky jen 13 % škol nabídlo zapůjčení počítačů studentům ze znevýhodněných rodin, nyní tuto možnost nabízelo 14 % škol. Během jarní i podzimní vlny shodně necelá desetina škol zajišťovala studentům zvýhodněný nákup hardware nebo jinou podobnou pomoc.

Podobně ve většině případů školy neřešily se studenty zabezpečení během dálkové výuky. Desetina škol nyní pro své studenty zajistila nějaký bezpečnostní program, na jaře to bylo o tři procenta méně. Zhruba desetina škol o zabezpečení mluvila, ale nenabídla studentům řešení.

„Bohužel vidíme velmi vážný trend v podceňování kybernetické bezpečnosti. S výjimkou stolních počítačů vidíme slabý dlouhodobý pokles ve využívání bezpečnostních programů. V případě chytrých telefonů nemá více než polovina žádné zabezpečení. Zároveň roste počet studentů, kteří mají jen elektronické poznámky. Apeloval bych na mladé lidi, aby ochranu svých studijních materiálů a soukromí nepodceňovali,“ říká Dvořák.

„Elektronické poznámky mohou být náchylné k nechtěnému vymazání či ztrátě. Je dobrou zprávou, že tento aspekt mladí lidé nepodceňují. Od roku 2017 stabilně klesá počet těch, kteří nezálohují vůbec. Letos dokonce skokově narostl počet těch, kteří zálohují pravidelně. Studenti preferují cloudová úložiště před paměťovými disky,“ vysvětluje Dvořák.

Poznámky jen v počítači a nasdílené přes Messenger

Krom sledování online hodin využívají studenti své počítače k vyhledávání zdrojů, komunikaci se spolužáky, přístupu do informačního systému školy a sdílení materiálů.  Výrazně vzrostl počet studentů, kteří využívají své zařízení k samostudiu.

„Je vidět určitý posun ve využívání sociálních sítí. Mezi středoškoláky klesá popularita Facebooku. Oproti loňsku kleslo o desetinu sdílení poznámek přes tuto platformu, krom toho polovina z nich posílá poznámky e-mailem, stabilně roste popularita služby Google Disk. Sešity se stávají reliktem. V roce 2018 si sešity půjčovalo 62 % studentů, loni už jen 40 % a letos toto číslo vlivem distanční výuky kleslo na 19 %,“ popisuje Dvořák.

Výrazně narostla popularita elektronických poznámek. Letos si více než polovina studentů většinu poznámek zapisuje jen elektronicky, 14 % zůstává věrná sešitům a třetina obě možnosti kombinuje. Loni byly tyto způsoby zpracování poznámek zastoupeny jednou třetinou.

Studenti se více zajímají o aktuální dění

Aktuální situace zřejmě přiměla mladé lidi více sledovat tradiční média. Informace sice stále tři čtvrtiny nejčastěji čerpají ze sociálních sítí nebo online zpravodajských portálů, jejichž čtenost navíc v porovnání s loňskem narostla o téměř 20 %. Poprvé od roku 2017 přibylo studentů, kteří sledují zprávy v televizi (aktuálně 16 %).

Mezi studenty roste nejvíce popularita Instagramu, využívá jej 72 % studentů. Naopak Facebook využívá o dvě procenta méně mladých než v loňském roce (91 %), výrazně se mladí začali zajímat o Twitter (37 %).

Chatovací aplikace, jakými je Messenger nebo WhatsApp, pro vzájemnou komunikaci  využívá 93 % studentů. Třetina pak využívá internetové volání, už od roku 2016 klesá využití volání a SMS využívá sotva čtvrtina respondentů.

Průzkum, který probíhal v nástroji Seznam.cz Výzkumník formou online dotazování od 2. - 20. října 2020, se zúčastnilo 147 studentů středních a vysokých škol, kteří jsou zároveň uživateli služeb společnosti Seznam.cz.

O společnosti ESET

Společnost ESET již od roku 1987 vyvíjí bezpečnostní software pro domácí i firemní uživatele. Drží rekordní počet ocenění a díky jejím technologiím může více než miliarda uživatelů bezpečně objevovat možnosti internetu. Široké portfolio produktů ESET pokrývá všechny populární platformy, včetně mobilních, a poskytuje neustálou proaktivní ochranu při minimálních systémových nárocích.  ESET dlouhodobě investuje do vývoje. Jen v České republice nalezneme tři vývojová centra, a to v Praze, Jablonci nad Nisou a Brně. Společnost ESET má lokální zastoupení v Praze, celosvětovou centrálu v Bratislavě a disponuje rozsáhlou sítí partnerů ve více než 200 zemích světa.

Kontakt pro média:

Ondřej Šafář
Manažer PR a komunikace
ESET software spol. s r.o.
tel: +420 776 234 218
ondrej.safar@eset.cz 

Tereza Malkusová
Obsahová editorka
ESET software spol. s r.o.
tel: +420 702 206 705
tereza.malkusova@eset.cz