IT špecialistov je nedostatok, bezpečákov je však ešte menej

Ďalší článok

Na Slovensku overiteľne chýba vyše 10-tisíc IT špecialistov. V celej Európskej únii má byť situácia ešte horšia. Európska komisia odhaduje, že na pracovnom trhu bude v roku 2020 až 500-tisíc neobsadených IT pozícií. Existenciu tohto problému potvrdili spoločnosti ESET aj firmy, ktoré sme oslovili počas nášho prieskumu. Medzi firmami na Slovensku a v zahraničí sme si však všimli jeden rozdiel. Zahraničné firmy až tak nevnímajú nedostatok IT špecialistov, problémom sú však bezpečnostní experti. ESET sa počas tohto prieskumu stretol aj s iným alarmujúcim prístupom. Ide o firmy, ktoré celé IT vnímajú ako nutné zlo. Ide pritom napríklad o segment zdravotníctva.

mbcg_enerprisenedostatoksil.jpg

„Nájsť dobrého ITčkara dá prácu, nájsť dobrého bezpečáka je však pomaly sci-fi,“ opísal problém firiem hlavný produktový manažér spoločnosti ESET Michal Jankech. Bezpečnostní špecialisti musia mať veľmi komplexné vedomosti a musia chápať celý systém. Týchto ľudí je preto málo. Vo firme vie ich počet znížiť určite aj pocit, že sú ich služby nechcené alebo rady ignorované.


Neurochirurgovia medzi IT špecialistami

Ak by sme tieto povolania mohli prirovnať k medicínskym pozíciám, IT špecialista je takzvaný „obvoďák“ a bezpečnostný špecialista je neurochirurg. Bezpečnostní špecialisti pomáhajúci chrániť firemné siete k svojej práci potrebujú špecializované nástroje, ktoré im pomôžu hľadať podozrivé detekcie. V niektorých prípadoch však musí relevantnosť posúdiť daný človek.

„Je to ako keď si neurochirurg pozerá CT mozgu a musí rozhodnúť, či vidí len cievku alebo niečo horšie. Potom sa môže rozhodnúť pre nasadenie ďalších diagnostických metód pre zistenie toho, či ide o cievku alebo o nádor,“ opisuje prácu bezpečnostného špecialistu Jankech. V ojedinelých prípadoch však finálne rozhodnutie musí spraviť človek a nie stroj.
 

blog_banner_enterprise_newsletter.jpg


Outsourcing bezpečnostných služieb

Dôvodom tohto nedostatku môže byť podľa Jankecha to, že školský systém sa nestihol nastaviť na tento priepastný rozdiel medzi dopytom a ponukou po takto špecializovaných pozíciách, ktoré si vyžadujú špecifické vzdelanie. V minulosti sme mali na Slovensku špičkové vzdelávanie v oblasti elektrotechniky a strojníctva, teraz by však trh potreboval špičkové vzdelávanie v oblastiach IT a IT bezpečnosti. Na Slovensku však nie je škola, ktorá by vyučovala napríklad bezpečnostných špecialistov.

ESET sa preto rozhodol reagovať na tento stav rozšírenou ponukou svojich služieb pre firmy a organizácie. Špecializovanými službami je Threat MonitoringThreat Hunting, ktoré analyzujú dáta z Endpoint Detection and Response nástroja ESET Enterprise Inspector. Pri službe Threat Monitoring pravidelne analyzujú dáta vygenerované nástrojom ESET Enterprise Inspector priamo experti spoločnosti ESET. Zákazníka kontaktujú pri zistení akýchkoľvek anomálií a firme zároveň poskytnú odporúčania čo robiť, ak by sa ukázalo, že sa za anomáliou skrýva reálna hrozba.

Threat Hunting je zase on-demand službou, pri ktorej môžu spoločnosti kontaktovať ESET špecialistov podľa aktuálnej potreby. ESET bezpečnostní špecialisti preskúmajú výstrahy nástroja ESET Enterprise Inspector a svoje zistenia zhrnú do prehľadného reportu o aktuálnom stave, pričom organizácii predložia aj odporúčané riešenia.

blog_reklama_enterprise


Služby pre špecifické potreby firiem

Užitočné sú však aj implementačné služby, pri ktorých firma spolu s kúpou bezpečnostného riešenia spoločnosti ESET získa aj inštaláciu a konfiguráciu tohto riešenia. Súčasťou tejto služby je aj zaškolenie personálu tak, aby firma mohla plnohodnotne využívať všetky bezpečnostné vlastnosti daného riešenia.

V ESETe vieme, že každá jedna firma a organizácia je špecifická. Našej ponuke služieb preto predchádza analýza potrieb a odporučenie, čo je pre danú firmu vhodné z hľadiska jej fyzických kapacít, topológie siete a podobne. Vďaka tomu dokážeme plnohodnotne pokryť bezpečnostné potreby veľkých firiem z naozaj širokého spektra odvetví.
 


Odborné články priamo do vašej e-mailovej schránky
Odoberať


 


Bezpečnostná spoločnosť ESET pravidelne navštevuje svojich najväčších klientov v zahraničí a na Slovensku, aby sa priamo od nich dozvedela, ktorým bezpečnostným výzvam čelia a ako im môže pomôcť. Počas týchto návštev ESET identifikoval šesť najväčších bezpečnostných problémov veľkých firiem. V našom seriáli vysvetľujeme, čo každý problém zahŕňa a ako sa mu dá predchádzať.
 

 


Viac článkov k téme: