IDC MarketScape menoval ESET za popredného hráča druhý rok po sebe

Ďalší článok

Spoločnosť ESET, globálny líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti, bola už druhý rok po sebe uznaná za „hlavného hráča“ v správe IDC MarketScape: Worldwide Mobile Threat Management Software 2020 Vendor Assessment (Doc #US46092220, September 2020), ktorá hodnotí trh so softvérom určeným na ochranu a správu firemných mobilných zariadení. Táto správa pomáha organizáciám identifikovať dodávateľov so silnou ponukou a dobre integrovanou obchodnou stratégiou.

Podľa správy je „ESET silný v oblasti výskumu hrozieb, najmä v oblasti identifikácie a detekcie škodlivého softvéru pre Android.“ Ako ďalej uvádza IDC, „organizácie, ktoré chcú konsolidovať bezpečnostné produkty a služby okolo jednotného riešenia pre koncové firemné zariadenia, by mali zvážiť ESET pre šírku jeho portfólia nástrojov pre správu koncových firemných zariadení nad rámec MTM (Mobile Threat Management).“

V roku 2020 sa mobilná bezpečnosť stala väčšou prioritou než kedykoľvek predtým, pretože obrovské množstvo organizácií a firiem bolo nútených prejsť na prácu na diaľku, zatiaľ čo útočníci exponenciálne zvýšili počet svojich útokov. Viac zamestnancov bolo teda odkázaných na používanie svojich mobilných zariadení a je nevyhnutné, aby boli tieto zariadenia chránené. Firmy by preto mali zabezpečiť, aby boli všetky firemné koncové zariadenia zabezpečené softvérom, ako ESET Endpoint Security pre Android, ktorý pomocou svojej viacvrstvovej obrany chráni pred širokou škálou hrozieb.

Dnes je to ešte dôležitejšie, pretože pre mnohé firmy je výzvou spravovať a chrániť všetky zariadenia v organizácii pred mobilnými hrozbami. Keďže každý zamestnanec môže mať aj viac mobilných zariadení, kontrola softvéru na každom z nich dokáže byť časovo náročná. Avšak ponuky ako ESET Security Management Center, ktoré je automaticky súčasťou všetkých licencií na ochranu firemných koncových zariadení spoločnosti ESET, môžu tento proces zefektívniť a poskytnúť jedno miesto na správu všetkých zariadení v sieti.

„IDC MarketScape je jeden z najdôležitejších nástrojov na hodnotenie dodávateľov v IT priemysle a opätovné menovanie spoločnosti ESET ako popredného hráča je dôkazom sily našej ponuky mobilných bezpečnostných riešení. Zlepšený výkon v porovnaní s hodnotením z minulého roka je potvrdením našich rastúcich schopností v čoraz dôležitejšej oblasti softvéru na správu mobilných hrozieb. Firmy na celom svete sa môžu spoľahnúť na odborné znalosti spoločnosti ESET a na to, že ich zariadenia budú bezpečné a chránené, čoho dôkazom je aj náš opätovný úspech v IDC MarketScape,“ hovorí o správe Zuzana Legáthová, Analyst Relations Manager zo spoločnosti ESET.

 

O IDC MarketScape

Model analýzy dodávateľov IDC MarketScape je vytvorený na poskytnutie prehľadu o konkurenčnej kondícii ICT (information and communications technology) dodávateľov na danom trhu. Výskumná metodológia využíva presnú metodiku hodnotenia založenú na kvalitatívnych a kvantitatívnych kritériách, ktorých výsledkom je grafické zobrazenie pozície dodávateľa v rámci daného trhu. IDC MarketScape poskytuje jasný rámec, v ktorom môžu byť zmysluplne porovnané ponuky služieb, čo vedie k jedinému grafickému zobrazeniu pozície každého predajcu na danom trhu. IDC MarketScape poskytuje jasný rámec, v ktorom možno zmysluplne porovnávať ponuku produktov a služieb, schopnosti a stratégie a súčasné a budúce faktory úspechu na trhu IT a telekomunikačných predajcov. Rámec tiež poskytuje nákupcom technológií 360 stupňové hodnotenie silných a slabých stránok aktuálnych i potenciálnych dodávateľov.

 

O spoločnosti ESET

Spoločnosť ESET už vyše 30 rokov vyvíja popredný bezpečnostný softvér pre firmy i domácich používateľov na celom svete. Vďaka riešeniam chrániacim koncové a mobilné zariadenia, servery, šifrovaniu a dvojfaktorovej autentifikácii umožňuje firmám a organizáciám využívať plný potenciál ich technológií. ESET drží rekord v počte VB100 ocenení, ktoré udeľuje britský Virus Bulletin, vysoko-rešpektovaná nezávislá testovacia organizácia. Týždenník Trend ocenil ESET šesťkrát titulom Firma roka. ESET sídli v Bratislave, regionálne pobočky má v Prahe, ČR; Jene, Mníchove, Nemecko; Bournemouthe, Veľká Británia; San Diegu, USA; Toronte, Kanada; Buenos Aires, Argentína; Sydney, Austrália, Singapure a japonskom Tokiu. Výskumné a vývojové centrá sú okrem Bratislavy, Košíc, Žiliny, Prahy a Brna aj v poľskom Krakove, britskom Tauntone, kanadskom Montreale a rumunskom Jasy. ESET má zastúpenie vo viac ako 200 krajinách a územiach sveta.