APT skupina

Co je APT skupina?

APT skupina neboli Advanced Persistent Threat je seskupení kybernetických útočníků, kteří se zaměřují na pokročilé přetrvávající hrozby. Obvykle se jedná o kyberzločince z řad státních organizací nebo organizací, které pracují na objednávku států. Zaměřují se na cílené a sofistikované kybernetické operace ve snaze proniknout do systémů vysoko postavených cílů (vládní organizace, korporace) a nepozorovaně v nich zůstat delší dobu. Činí tak většinou za účelem dlouhodobé kybernetické špionáže a odcizení citlivých údajů. APT skupiny disponují širokou škálou poznatků, pokročilými nástroji a technikami, díky nimž dokáží zneužívat zero-day zranitelnosti.

Jak získat více informací o činnosti APT skupin?

ESET poskytuje aktuální informace o činnosti APT skupin ve zprávě ESET APT Activity Report. Pro organizace zaměřené na ochranu občanů, s kritickou infrastrukturou nebo s vysoce cennými aktivy pravidleně připravujeme podrobnější zprávu s technickými informacemi – ESET APT Report PREMIUM v rámci nabízených služeb ESET Threat Intelligence.

Jak útočí APT skupiny a jak se proti nim bránit?

APT skupiny útočí sofistikovanými metodami, které zahrnují využívání zero-day zranitelností, sociálního inženýrství, phishingu, útoků na dodavatelský řetězec a cíleného malwaru. Tyto skupiny se často zaměřují na specifické organizace nebo průmyslová odvětví a využívají pokročilé techniky k průniku do jejich sítí a systémů.

K ochraně před APT útoky je klíčové implementovat bezpečnostní opatření jako jsou vícefázové ověření, šifrování dat, pravidelné aktualizace bezpečnostního softwaru, monitorování sítě a detekce anomálií, včasné reakce na podezřelé aktivity a pravidelná školení zaměstnanců ohledně kybernetických hrozeb a správného zacházení s citlivými informacemi. Důležité je také spolupracovat s kybernetickými bezpečnostními odborníky a využívat moderní bezpečnostní nástroje a technologie, které umožňují identifikovat a eliminovat hrozby ze strany APT skupin.