ESET diskutuje se školáky o kybernetické bezpečnosti

Další článek

Ve středu 19. dubna se kolegové Vlaďka a Honza spolu s Hankou a Bárou z agentury Pyxis vydali do pražských Vršovic, aby se žáky druhého stupně tamější ZŠ Naše škola diskutovali o kyberbezpečnosti.  

Dubnové setkání ve škole se od našich předchozích aktivit, které zaměřujeme především na rodiče, učitele a vychovatele, tentokrát lišilo. Byly to totiž samy děti, které aktivně vstupovaly do živé diskuze o tom, jak bezpečně sdílet svoje informace na internetu, navazovat online přátelství s lidmi, které naživo nikdy nepotkaly, a jak podle nich přistupují k jejich online aktivitám rodiče a zda k nim mají v tomto ohledu důvěru. 

Naší debatě s dětmi byl přítomný i štáb České televize a reportáž pak mohli malí i velcí diváci vidět ve Zprávičkách na Déčku:

Před diskuzí s dětmi jsme spolu s agenturou Pyxis realizovali i průzkum mezi dospělými, kteří odpovídali na podobné otázky jako děti během diskuze. Během besedy jsme výsledky průzkumu mezi dospělými s názory a pohledem dětí srovnali. Překvapilo nás něco? Dotazované děti byly například podobně jako dospělí přesvědčeny o tom, že přátelství vytvořené v internetovém prostředí nemůže být tak silné, jako v reálném světě. A jak se to má s důvěrou rodičů k dětem? Na otázku, zda si dospělí myslí, že děti na internetu dodržují pravidla předem domluvená s rodiči, většina z dětí odpověděla, že spíše ne.

Dětem a nástrahám na internetu se v ESETu nevěnujeme poprvé – již v loňském září jsme se v rámci kampaně To nevymažeš! podívali na fenomén konsensuálního sextingu mezi mladistvými a na rizika, která jsou s dobrovolným sdílením intimních fotek nebo videí spojena. Pro ty menší děti jsme pak spolu se studiem BareBear production připravili pětidílný seriál o psíkovi PUGovi, který děti provede těmi nejdůležitější základy jejich bezpečí v digitálním světě. To vše realizujeme v rámci naší celosvětové iniciativy Safer Kids Online.

Více o našich dalších projektech v rámci Safer Kids Online:

Kyberbezpečnost pro děti? Třeba formou animáku od tvůrců ze Zlína

O kyberbezpečnosti

Čerstvě zjištěné informace, a především pak pohled na věc přímo od dětí, nám v ESETu pomůže ještě lépe zacílit budoucí kampaně a edukativní materiály, které pro děti i jejich rodiče vytváříme. Jak také řekla kolegyně Vlaďka Žáčková, specialistka na kybernetickou bezpečnost: 

V rámci iniciativy Safer Kids Online, která zastřešuje řadu edukativních projektů a aktivit, se chce ESET do budoucna zaměřit na častější zapojování dětí do diskuzí. Uvědomujeme si, že to, jak o používání digitálních technologií a pohybu v online prostředí děti uvažují, zjistíme jedině tak, pokud děti do debaty o této problematice přizveme. A my získané informace můžeme následně zohlednit při vytváření dalších aktivit zaměřených na bezpečnost dětí v online prostředí.