ESET® ELITE TARGETED ATTACK PROTECTION

Bezkonkurenčná ochrana a forenzná analýza na zabezpečenie vašej organizácie

ESET Elite Targeted Attack Protection solution icon

Security Management Center

Platforma ochrany koncových zariadení

Cloudový sandbox

Manuálna analýza malvéru

Forenzná analýza a konzultácie

Doplnok na úplné šifrovanie disku

 • Security Management Center

 • Platforma ochrany koncových zariadení

 • Cloudový sandbox

 • Manuálna analýza malvéru

 • Forenzná analýza a konzultácie

 • Doplnok na úplné šifrovanie disku

ESET Elite Targeted Attack Protection

Silná prevencia pred malvérom, exploitmi a ransomwarom rozšírená o ESET EDR riešenie a cloudový sandbox. Pre zabezpečenie kompletného prehľadu o vašej sieti je integrovaná a spravovaná z dvoch konzol ESET Security Management Center a ESET Enterprise Inspector. Umožňuje:

 • Ochrana pred cielenými útokmi
 • Detekcia pokročilých pretrvávajúcich hrozieb
 • Ochrana pred ransomware
 • Detekcia zero-day hrozieb
 • Ochrana pred únikom údajov
 • Úplná viditeľnosť siete
 • Poradenstvo v oblasti narušení bezpečnosti
 • Reverzné inžinierstvo škodlivých vzoriek

Balík riešení pre firmy obsahuje

Security Management Center

ESET Security Management Center je jednoducho použiteľná konzola na správu firemnej bezpečnosti. Zabezpečuje viditeľnosť v reálnom čase pre interné aj externé koncové zariadenia a poskytuje komplexné reporty stavu ESET produktov bežiacich na všetkých operačných systémoch. Všetky tieto funkcie sú spravované z jednej prehľadnej obrazovky.

Nová generácia ESET platformy ochrany koncových zariadení v sebe spája dôslednú prevenciu voči malvéru, zneužitiu zraniteľností a ransomwaru. Využíva viacvrstvový prístup spoločnosti ESET, ktorý zahŕňa strojové učenie, pokročilú analýzu vzorcov správania, big data a technologické know-how.

Cloudový sandbox

ESET Dynamic Threat Defense je cloudové sandboxové riešenie. Vyhodnocuje správanie všetkých odoslaných vzoriek pomocou informačných kanálov o hrozbách, so zapojením viacerých interných nástrojov spoločnosti ESET na statickú a dynamickú analýzu a s využitím údajov o reputácií na detekciu zero-day hrozieb.

Endpoint Detection & Response (EDR)

ESET Enterprise Inspector je najflexibilnejšie a prispôsobené riešenie EDR na trhu. Zabezpečuje podrobnú viditeľnosť a identifikáciu anomálií vo vzorcoch správania, ako aj narušení, posúdenie rizika, reakciu na incidenty, preskúmanie a účinnú nápravu.

Manuálna analýza malvéru

Odborníci spoločnosti ESET v oblasti IT bezpečnosti vykonajú preskúmanie a spätnú analýzu potenciálne škodlivých vzoriek. Potom vypracujú podrobnú správu s informáciami o odstránení škodlivého kódu, jeho vzorcoch správania a odporúčaniami v oblasti prevencie, odstraňovania a zmierňovania jeho vplyvu.

Forenzná analýza a konzultácie

Preskúmanie na požiadanie tímom odborníkov spoločnosti ESET v oblasti IT bezpečnosti. Poskytujú dôkladnú pomoc a konzultácie o prevencii, ako aj návrhy na obnovenie činnosti firmy pre organizácie, ktorých bezpečnosť bola narušená a ktoré boli zasiahnuté veľkou malvérovou infekciou.

Prípad použitia: Ransomware

PROBLÉM

Systém včasného varovania alebo centrum zabezpečenia vydali upozornenie na novú hrozbu. Čo urobíte?

RIEŠENIE

 • Využitie systému včasného varovania na získanie dát o nadchádzajúcich alebo nových hrozbách.
 • Kontrola všetkých počítačov s cieľom zistiť existenciu novej hrozby.
 • Použitie riešenia ESET Enterprise Inspector na kontrolu všetkých počítačov s cieľom nájsť indikátory útoku hrozby existujúcej ešte pred upozornením.
 • Zablokovať hrozbu, aby sa neinfiltrovala do siete alebo nespustila v rámci organizácie.

Prípad použitia: Detekcia vzorcov správania a opakovaní porušovatelia

PROBLÉM

Vo svojej sieti máte používateľov, ktorí sú opakovanými porušovateľmi predpisov, pokiaľ ide o malvér.

Tí istí používatelia bývajú pravidelne infikovaní. Je to dôsledok rizikového správania? Alebo sú obeťami cielených útokov častejšie než iní používatelia?

RIEŠENIE

 • Jednoduché zobrazenie problémových používateľov a zariadení pomocou riešenia ESET Enterprise Inspector.
 • Rýchla analýza hlavných príčin s cieľom nájsť zdroj infekcií.
 • Odstránenie nájdených vektorov infekcií, ako sú e-mail, web alebo USB zariadenia.

Prípad použitia: Podrobná ochrana pre rôzne roly spoločnosti

PROBLÉM

Každá rola v spoločnosti si vyžaduje iné úrovne ochrany. Vývojári alebo zamestnanci IT potrebujú spravidla iné obmedzenia zabezpečenia ako výkonný manažér alebo generálny riaditeľ.

RIEŠENIE

 • Konfigurácia jedinečnej politiky pre každý počítač alebo server v riešení ESET Security Management Center.
 • Automatické uplatňovanie rôznych politík podľa rôznych statických skupín používateľov alebo skupín Active Directory.
 • Automatická zmena nastavení konfigurácie jednoduchým premiestnením používateľa medzi skupinami.

Prípad použitia: Ransomware

PROBLÉM

Firma chce okrem rýchlych upozornení na správanie pripomínajúce ransomware v sieti aj ďalšie nástroje na proaktívne detegovanie ransomwaru.

RIEŠENIE

 • Vstupné pravidlá na detekciu aplikácií pri spúšťaní z dočasných priečinkov.
 • Vstupné pravidlá na detekciu súborov Office (Word, Excel, PowerPoint), keď spúšťajú ďalšie skripty alebo spustiteľné súbory.
 • Upozornenie na zobrazenie ktorejkoľvek z najbežnejších prípon ransomwaru v zariadení.
 • Zobrazenie upozornení ochrany pred ransomware z riešení ESET Endpoint Security v tej istej konzole.

Prípad použitia: Malvér neobsahujúci súbory

PROBLÉM

Malvér neobsahujúci súbory je relatívne novou hrozbou a keďže existuje len v pamäti, vyžaduje iný prístup ako tradičný súborový malvér.

RIEŠENIE

 • Pokročilá kontrola pamäte, jedinečná technológia od spoločnosti ESET, chráni proti tomuto typu hrozieb monitorovaním správania škodlivých procesov a ich kontrolovaním v prípade, keď sa objavia v pamäti.
 • Obmedzuje zhromažďovanie údajov a skracuje čas zisťovania tým, že hrozbu nahrá do riešenia ESET Threat Intelligence s cieľom poskytnúť informácie o tom, ako hrozba funguje.
 • Viacvrstvová technológia, machine learning a ľudská odbornosť poskytujú našim zákazníkom najlepšiu možnú úroveň ochrany.

Rozšírte svoj bezpečnostný balík o šifrovania celého disku
ESET Full Disk Encryption

ESET Full Disk Encryption product, badge, Endpoint protection
 • Zabezpečenie súladu s nariadeniami o ochrane údajov (GDPR, PCI a ďalšie)
 • Vzdialené monitorovanie stavu šifrovania na koncových zariadeniach
 • Jednoduché a účinné riešenie ochrany firemných údajov

Viac informácií o ESET Full Disk Encryption

Mitsubishi logo

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2017
viac ako 9 tisíc koncových zariadení

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2016
viac ako 4 tisíc e-mailových schránok

Canon logo

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2016
viac ako 14 tisíc koncových zariadení

T-com logo

ISP bezpečnostný partner od roku 2008
2 milióny zákazníkov

Odporúčané služby

ESET Threat Monitoring

Denné monitorovanie dát/udalostí/upozornení, ktoré vygenerovalo riešenie ESET Enterprise Inspector, a upozornení na hrozby, ako aj odporúčania na zmierňovanie rizika.

ESET Threat Hunting

Preskúmanie na požiadanie konkrétneho súboru dát, udalostí a upozornení, ktoré vygenerovalo riešenie ESET Enterprise Inspector.

ESET Deployment & Upgrade Service

Inštalácia a konfigurácia konkrétneho produktu vo vašom prostredí s cieľom zjednodušenia a zabezpečenia činnosti firmy.

ESET Threat Intelligence

Systém včasného varovania a cloudové informačné dáta, ktoré ESET zozbierava z viac než 110 miliónov zariadení na celom svete.

ESET Technická podpora Premium

Prémiová podpora nepretržite poskytovaná špičkovými expertmi spoločnosti ESET zabezpečujúca minimálne reakčné časy s cieľom maximalizovať produktivitu a hodnotu bezpečnostných riešení od spoločnosti ESET.

Spoločnosť ESET zdieľa svoje poznatky a skúsenosti z oblasti IT bezpečnosti v tom najširšom zmysle slova. Zaujímajú sa nielen o vlastné produkty, ale aj o to, čo môžu pre zákazníka skutočne urobiť.

Rick van de Westelaken, De Volksbank

ESET nám poskytuje spoľahlivosť a stabilitu, vďaka čomu máme v produkt veľkú dôveru a vieme, že môžeme byť skutočne bez obáv. A to všetko za veľmi výhodnú cenu!

Eric Mattioni, manažér pre IS operácie, Nemocničné centrum v Luxemburgu

Myslel som si, že je normálne, ak bezpečnostný softvér nainštalovaný na počítačoch spôsobuje ich spomalenie. Produkty ESET sú však úplne iné. Pracujú na pozadí bez toho, aby sme si to vôbec všimli.

Hirokazu Minoguchi, odborník IT divízie, Mitsubishi Motors Corporation

Odkedy sme si nainštalovali ESET, nezaznamenali sme prakticky žiadne problémy s výkonom, pričom aplikácie a používatelia majú teraz na serveroch k dispozícii viac výpočtového času procesorov.

Christian Jandl, systémový inžinier, SPAR

Ponuka riešení šitá na mieru

Radi pre vás pripravíme nezáväznú ponuku prispôsobenú vašim potrebám.
Stačí nám poskytnúť vaše kontaktné údaje, aby sme sa vám mohli ozvať.

Hľadáte viac?

Pridanie ochrany prístupu k dátam

ESET Secure Authentication

Jednoduché a účinné riešenie na zavedenie viacfaktorovej autentifikácie naprieč bežne používanými systémami pre firmy všetkých veľkostí.

 • Predchádzanie únikom údajov
 • Zabezpečenie súladu s nariadeniami
 • Jednoduchá správa autentifikácie

Pridanie komplexnej ochrany e-mailov

ESET Dynamic Mail Protection solution icon

ESET Dynamic Mail Protection

Firemné riešenie na kompletnú ochranu e-mailových schránok a mailových servorov obsahujúce antispam, anti-phishing a cloudový sandbox. Zahŕňa:

 • Security Management Center
 • Cloudový sandbox
 • Zabezpečenie e-mailov

Novinky zo sveta IT bezpečnosti

Blog

ESET cloudový sandbox je prístupný aj menším firmám od piatich zariadení

Teraz, keď sa v dôsledku pandémie zmenili IT bezpečnostné hrozby, zmenil sa aj pohľad niektorých firiem na technológie IT zabezpečenia.

Tlačové správy

ESET: Aký bude rok 2021 z hľadiska IT bezpečnosti?

Bezpečnostní experti spoločnosti ESET sa na základe bezprecedentného roka 2020 rozhodli uskutočniť odhad, ako by z hľadiska IT bezpečnosti mohol vyzerať rok 2021.

ESET získal od AV-Testu ocenenia za najlepší bezpečnostný softvér pre Windows

Toto hodnotenie získali ESET riešenia v oboch najnovších kategóriách testov, ktoré sa zamerali na bezpečnostný softvér pre firmy a domácnosti.