ESET® ELITE TARGETED ATTACK PROTECTION

Bezkonkurenčná ochrana a forenzná analýza na zabezpečenie vašej organizácie

ESET Elite Targeted Attack Protection solution icon

Security Management Center

Platforma ochrany koncových zariadení

Cloudový sandbox

Endpoint Detection & Response (EDR)

Manuálna analýza malvéru

Forenzná analýza a konzultácie

 • Security Management Center

 • Platforma ochrany koncových zariadení

 • Cloudový sandbox

 • Endpoint Detection & Response (EDR)

 • Manuálna analýza malvéru

 • Forenzná analýza a konzultácie

ESET Elite Targeted Attack Protection

Silná prevencia pred malvérom, exploitmi a ransomwarom rozšírená o ESET EDR riešenie a cloudový sandbox. Pre zabezpečenie kompletného prehľadu o vašej sieti je integrovaná a spravovaná z dvoch konzol ESET Security Management Center a ESET Enterprise Inspector. Umožňuje:

 • Ochrana pred cielenými útokmi
 • Detekcia pokročilých pretrvávajúcich hrozieb
 • Ochrana pred ransomware
 • Detekcia zero-day hrozieb
 • Ochrana pred únikom údajov
 • Úplná viditeľnosť siete
 • Poradenstvo v oblasti narušení bezpečnosti
 • Reverzné inžinierstvo škodlivých vzoriek

Balík riešení pre firmy obsahuje

Security Management Center

ESET Security Management Center je jednoducho použiteľná konzola na správu firemnej bezpečnosti. Zabezpečuje viditeľnosť v reálnom čase pre interné aj externé koncové zariadenia a poskytuje komplexné reporty stavu ESET produktov bežiacich na všetkých operačných systémoch. Všetky tieto funkcie sú spravované z jednej prehľadnej obrazovky.

Platforma ochrany koncových zariadení

Nová generácia ESET platformy ochrany koncových zariadení v sebe spája dôslednú prevenciu voči malvéru, zneužitiu zraniteľností a ransomwaru. Využíva viacvrstvový prístup spoločnosti ESET, ktorý zahŕňa strojové učenie, pokročilú analýzu vzorcov správania, big data a technologické know-how.

Cloudový sandbox

ESET Dynamic Threat Defense je cloudové sandboxové riešenie. Vyhodnocuje správanie všetkých odoslaných vzoriek pomocou informačných kanálov o hrozbách, so zapojením viacerých interných nástrojov spoločnosti ESET na statickú a dynamickú analýzu a s využitím údajov o reputácií na detekciu zero-day hrozieb.

Endpoint Detection & Response (EDR)

ESET Enterprise Inspector je najflexibilnejšie a prispôsobené riešenie EDR na trhu. Zabezpečuje podrobnú viditeľnosť a identifikáciu anomálií vo vzorcoch správania, ako aj narušení, posúdenie rizika, reakciu na incidenty, preskúmanie a účinnú nápravu.

Manuálna analýza malvéru

Odborníci spoločnosti ESET v oblasti IT bezpečnosti vykonajú preskúmanie a spätnú analýzu potenciálne škodlivých vzoriek. Potom vypracujú podrobnú správu s informáciami o odstránení škodlivého kódu, jeho vzorcoch správania a odporúčaniami v oblasti prevencie, odstraňovania a zmierňovania jeho vplyvu.

Forenzná analýza a konzultácie

Preskúmanie na požiadanie tímom odborníkov spoločnosti ESET v oblasti IT bezpečnosti. Poskytujú dôkladnú pomoc a konzultácie o prevencii, ako aj návrhy na obnovenie činnosti firmy pre organizácie, ktorých bezpečnosť bola narušená a ktoré boli zasiahnuté veľkou malvérovou infekciou.

Prípad použitia: Ransomware

PROBLÉM

Systém včasného varovania alebo centrum zabezpečenia vydali upozornenie na novú hrozbu. Čo urobíte?

RIEŠENIE

 • Využitie systému včasného varovania na získanie dát o nadchádzajúcich alebo nových hrozbách.
 • Kontrola všetkých počítačov s cieľom zistiť existenciu novej hrozby.
 • Použitie riešenia ESET Enterprise Inspector na kontrolu všetkých počítačov s cieľom nájsť indikátory útoku hrozby existujúcej ešte pred upozornením.
 • Zablokovať hrozbu, aby sa neinfiltrovala do siete alebo nespustila v rámci organizácie.

Prípad použitia: Detekcia vzorcov správania a opakovaní porušovatelia

PROBLÉM

Vo svojej sieti máte používateľov, ktorí sú opakovanými porušovateľmi predpisov, pokiaľ ide o malvér.

Tí istí používatelia bývajú pravidelne infikovaní. Je to dôsledok rizikového správania? Alebo sú obeťami cielených útokov častejšie než iní používatelia?

RIEŠENIE

 • Jednoduché zobrazenie problémových používateľov a zariadení pomocou riešenia ESET Enterprise Inspector.
 • Rýchla analýza hlavných príčin s cieľom nájsť zdroj infekcií.
 • Odstránenie nájdených vektorov infekcií, ako sú e-mail, web alebo USB zariadenia.

Prípad použitia: Podrobná ochrana pre rôzne roly spoločnosti

PROBLÉM

Každá rola v spoločnosti si vyžaduje iné úrovne ochrany. Vývojári alebo zamestnanci IT potrebujú spravidla iné obmedzenia zabezpečenia ako výkonný manažér alebo generálny riaditeľ.

RIEŠENIE

 • Konfigurácia jedinečnej politiky pre každý počítač alebo server v riešení ESET Security Management Center.
 • Automatické uplatňovanie rôznych politík podľa rôznych statických skupín používateľov alebo skupín Active Directory.
 • Automatická zmena nastavení konfigurácie jednoduchým premiestnením používateľa medzi skupinami.

Prípad použitia: Ransomware

PROBLÉM

Firma chce okrem rýchlych upozornení na správanie pripomínajúce ransomware v sieti aj ďalšie nástroje na proaktívne detegovanie ransomwaru.

RIEŠENIE

 • Vstupné pravidlá na detekciu aplikácií pri spúšťaní z dočasných priečinkov.
 • Vstupné pravidlá na detekciu súborov Office (Word, Excel, PowerPoint), keď spúšťajú ďalšie skripty alebo spustiteľné súbory.
 • Upozornenie na zobrazenie ktorejkoľvek z najbežnejších prípon ransomwaru v zariadení.
 • Zobrazenie upozornení ochrany pred ransomware z riešení ESET Endpoint Security v tej istej konzole.

Prípad použitia: Malvér neobsahujúci súbory

PROBLÉM

Malvér neobsahujúci súbory je relatívne novou hrozbou a keďže existuje len v pamäti, vyžaduje iný prístup ako tradičný súborový malvér.

RIEŠENIE

 • Pokročilá kontrola pamäte, jedinečná technológia od spoločnosti ESET, chráni proti tomuto typu hrozieb monitorovaním správania škodlivých procesov a ich kontrolovaním v prípade, keď sa objavia v pamäti.
 • Obmedzuje zhromažďovanie údajov a skracuje čas zisťovania tým, že hrozbu nahrá do riešenia ESET Threat Intelligence s cieľom poskytnúť informácie o tom, ako hrozba funguje.
 • Viacvrstvová technológia, machine learning a ľudská odbornosť poskytujú našim zákazníkom najlepšiu možnú úroveň ochrany.
Honda logo

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2011
3-krát predĺženie a 2-krát rozšírenie licencie

Allianz Suisse logo

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2016
viac ako 4 tisíc e-mailových schránok

Canon logo

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2016
viac ako 14 tisíc koncových zariadení

T-Com logo

ISP bezpečnostný partner od roku 2008
2 milióny zákazníkov

Odporúčané služby

ESET Threat Monitoring

Denné monitorovanie dát/udalostí/upozornení, ktoré vygenerovalo riešenie ESET Enterprise Inspector, a upozornení na hrozby, ako aj odporúčania na zmierňovanie rizika.

ESET Threat Hunting

Preskúmanie na požiadanie konkrétneho súboru dát, udalostí a upozornení, ktoré vygenerovalo riešenie ESET Enterprise Inspector.

ESET Deployment & Upgrade Service

Inštalácia a konfigurácia konkrétneho produktu vo vašom prostredí s cieľom zjednodušenia a zabezpečenia činnosti firmy.

ESET Threat Intelligence

Systém včasného varovania a cloudové informačné dáta, ktoré ESET zozbierava z viac než 110 miliónov zariadení na celom svete.

ESET Technická podpora Premium

Prémiová podpora nepretržite poskytovaná špičkovými expertmi spoločnosti ESET zabezpečujúca minimálne reakčné časy s cieľom maximalizovať produktivitu a hodnotu bezpečnostných riešení od spoločnosti ESET.

ESET už roky predstavuje naše spoľahlivé bezpečnostné riešenie. Robí presne to, čo má a my sa nemusíme ničoho obávať. V skratke ESET znamená spoľahlivosť, kvalitu a služby.

– Jos Savelkoul, vedúci tímu oddelenia IKT; nemocnica Zuyderland, Holandsko; viac než 10 000 zamestnancov

Gartner Peer Insights logo
Držiteľ bronzovej Gartner Peer Insights Customer Choice Award za rok 2017 za platformy ochrany koncových zariadení

Hľadáte viac?

Pridanie ochrany prístupu k dátam

ESET Identity & Data Protection solution icon

ESET Identity & Data Protection

Firemné riešenie na lepšie zabezpečenie údajov a duševného vlastníctva firmy alebo organizácie. Zahŕňa:

 • Dvojfaktorovú autentifikáciu
 • Šifrovanie koncových zariadení

Pridanie komplexnej ochrany e-mailov

ESET Dynamic Mail Protection solution icon

ESET Dynamic Mail Protection

Firemné riešenie na kompletnú ochranu e-mailových schránok a mailových servorov obsahujúce antispam, anti-phishing a cloudový sandbox. Zahŕňa:

 • Security Management Center
 • Cloudový sandbox
 • Zabezpečenie e-mailov