ESET Virtualization Security

ESET Virtualization Security (per VM)

Ideálne riešenie, ak je na hoste menej ako 50 virtuálnych zariadení.

Zabezpečuje antimalvérovú kontrolu počítačov využívajúcich VMware alebo iné riešenie virtualizácie, a to bez nasadeného agenta. Vaše zariadenia budú chránené vo všetkých prostrediach vrátane platforiem VMware NSX a vShield.

 • Ochrana bez agenta
 • Podpora pre Linux
 • Vysoký výkon
 • Nízka záťaž na systém

Kúpiť

Vrátane DPH

ESET Virtualization Security (per host)

Najvhodnejšie riešenie pre spoločnosti s viac ako 50 virtuálnymi zariadeniami na hostovi.

Zabezpečuje antimalvérovú kontrolu počítačov využívajúcich VMware alebo iné riešenie virtualizácie, a to bez nasadeného agenta. Vaše zariadenia budú chránené vo všetkých prostrediach vrátane platforiem VMware NSX a vShield.

 • Ochrana bez agenta
 • Podpora pre Linux
 • Vysoký výkon
 • Nízka záťaž na systém

Kúpiť

Vrátane DPH

ESET Virtualization Security (per Procesor)

Najvhodnejšie riešenie, ak máte viac ako 25 virtuálnych zaridení na procesor.

Zabezpečuje antimalvérovú kontrolu počítačov využívajúcich VMware alebo iné riešenie virtualizácie, a to bez nasadeného agenta. Vaše zariadenia budú chránené vo všetkých prostrediach vrátane platforiem VMware NSX a vShield.

 • Ochrana bez agenta
 • Podpora pre Linux
 • Vysoký výkon
 • Nízka záťaž na systém

Kúpiť

Vrátane DPH