Uznanie v IT sektore aj od zákazníkov

Bezpečnostné riešenia ESET sú v IT sfére uznávané a pravidelne oceňované poprednými analytikmi, nezávislými testovacími organizáciami a individuálnymi zákazníkmi.

Čo hovoria analytici IT sektora

Platforma ochrany koncových zariadení
Gartner logo

Spoločnosť Gartner v správe Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms z augusta 2019 označila ESET za jediného vyzývateľa v oblasti ochrany koncových zariadení, čím ESET obhájil túto pozíciu už druhý rok po sebe.

 

Zistenia zo správy
 • Podrobná analýza súčasných dodávateľov bezpečnostných produktov pre koncové zariadenia založená na štandardných kritériách a metodológii spoločnosti Gartner.
 • Správa posúdila aktuálny trh s bezpečnostnými produktmi pre koncové zariadenia pomocou dvojrozmernej matice, ktorá hodnotí dodávateľov na základe úplnosti vízie a schopnosti ju plniť.
 • Spoločnosť ESET je presvedčená, že obhájenie pozície vyzývateľa druhý rok po sebe potvrdzuje jej schopnosť poskytovať jednoduchý, komplexný a konzistentný produkt na ochranu koncových zariadení.
Kanál
Canalys Cybersecurity Champion 2020 award

ESET obhájil status šampióna v hodnotení Global Cybersecurity Leadership Matrix 2020 analytickej spoločnosti Canalys.

 

Zistenia zo správy
 • Analýza Leadership Matrix sa zamerala na 17 dodávateľov pôsobiacich vo sfére kybernetickej bezpečnosti, aby vyhodnotila ich kanály a výkonnosť na trhu za posledných 12 mesiacov, ako aj ich schopnosti v oblasti vedenia a zmeny.
 • ESET bol jedným zo siedmich dodávateľov, ktorí získali status šampióna.
 • ESET dosiahol najvyššie agregované skóre od všetkých dodávateľov v referenčných ukazovateľoch kybernetickej bezpečnosti analytickej spoločnosti Candefero, s najvyššie hodnotenou dostupnosťou a ponukou produktov a jednoduchou metrikou podnikania.
Platforma ochrany koncových zariadení

Spoločnosť ESET bola menovaná za silného hráča v správe Forrester Wave: Endpoint Security Suites Q3 2019, pričom získala najvyššie možné skóre za firemnú víziu a zameranie, podporu operačných systémov a kritériá zapojenia bezpečnostnej komunity.

Zistenia zo správy
 • Podrobný nestranný výskum založený na 25 kritériách, ktorý analyzuje a hodnotí 15 najvýznamnejších dodávateľov bezpečnostných balíkov pre firemné koncové zariadenia vrátane porovnávacieho hodnotenia ich schopnosti predchádzať hrozbám v koncových zariadeniach, odhaľovať ich a odstraňovať.
 • Správa vyzdvihuje celú ponuku spoločnosti ESET pre firmy vrátane jej funkcií, ako sú EDR, riadená detekcia a reakcia, služby Threat Intelligence a správa zraniteľností.
 • Chváli tiež jednoduché používateľské rozhranie, nízku mieru falošných poplachov a nízku záťaž na systém.
Nástroj EDR pre firmy

Spoločnosť ESET bola zaradená do správy Now Tech: Enterprise Detection And Response, Q1 2020 analytickej spoločnosti Forrester, ktorá ponúka prehľad 29 riešení pre firmy v oblasti detekcie a následnej reakcie (EDR).

Zistenia zo správy
 • Správa poskytuje analýzu trhu EDR na základe dvoch faktorov: prítomnosť na trhu a funkčnosť.
 • ESET bol medzi 29 vybranými dodávateľmi, ktorí boli identifikovaní ako reprezentatívni poskytovatelia nástrojov EDR pre koncové zariadenia.
 • Bol mapovaný v segmente riešení EDR s Enterprise architektúrou, s výbornými schopnosťami v oblasti ochrany pred malvérom, vyhľadávania hrozieb, automatizovaných reakcií a skriptovania orchestrácie.
Nástroj EDR pre firmy

Spoločnosť ESET bola v hodnotení Market Quadrant APT Protection 2020 firmy Radicati menovaná za Top hráča v oblasti ochrany pred APT.

 
 

Zistenia zo správy
 • Správa skúma integrované riešenia na detekciu, prevenciu a možnú nápravu problémov spojených so zero-day hrozbami a pretrvávajúcimi škodlivými útokmi.
 • Správa sa zameriava na 12 popredných dodávateľov bezpečnostných riešení, pričom ESET bol jedným zo štyroch, ktorí získali status Top hráča.
 • Správa oceňuje produkty ESET za ich výbornú schopnosť detekcie a následnej reakcie, vytváranie reportov v reálnom čase, konzolu na správu produktov, lokálne riešenia či systémy podpory vo viacerých jazykoch.
Platforma ochrany koncových zariadení

Spoločnosť ESET už tretí rok po sebe získala titul Top hráča v hodnotení Endpoint Security Market Quadrant 2020 firmy Radicati.

 

Zistenia zo správy
 • Správa sa zameriava na 17 popredných dodávateľov bezpečnostných produktov pre koncové zariadenia na trhu, pričom hodnotí ich funkčnosť a strategickú víziu.
 • Správa vyzdvihla riešenia ESET Endpoint Security najmä za vynikajúci výkon, vysokú mieru detekcie, nízku záťaž na systém s nízkou spotrebou systémových prostriedkov a jednoduché nasadenie a používanie.
 • Podľa Radicati sú riešenia ESET Endpoint Security dobre pripravené poskytnúť ochranu firmám s rôznorodým prostredím zahŕňajúcim viaceré platformy, napr. Windows, macOS, Linux a ďalšie.
Platforma ochrany koncových zariadení

ESET oceňovaný za poskytovanie spoľahlivej ochrany pred malvérom, pokročilú technológiu s minimálnou záťažou na systém a jednoduché používanie v správe ESET Endpoint Security Executive Report 2019 analytickej spoločnosti Kuppinger Cole.

Zistenia zo správy
 • Rozsiahla analýza technológie ESET a ponuky produktov na ochranu koncových zariadení.
 • Hlavné silné stránky a konkurenčné výhody produktov a poskytovaných služieb.
 • Podrobný popis techník detekcie a ochrany.
Nástroj EDR pre firmy

ESET Enterprise Inspector bol ocenený analytikmi KuppingerCole v správe Executive View za rok 2020 za vynikajúce využitie pokročilých algoritmov ML na sledovanie vzorcov škodlivého správania.

 

Zistenia zo správy
 • ESET Enterprise Inspector bol v správe Executive View uvedený ako EDR riešenie, ktoré je schopné „dobre využiť niekoľko sofistikovaných algoritmov ML na objavenie dôkazov škodlivého správania vo všetkých bodoch vo firemnej sieti“.
 • Správa kladne hodnotí systém EEI bodujúci behaviorálne pravidlá a taktiež detailné audit funkcionality pre administrátorov.
 • Poukazuje tiež na podporu skenovania UEFI a MFT ako konkurenčného odlíšenia sa od zvyšku trhu.
Platforma ochrany koncových zariadení
IDC logo

V správe o hodnotení dodávateľov IDC MarketScape: Worldwide Mobile Threat Management Software 2018 – 2019 Vendor Assessment bola spoločnosť ESET vyhlásená za významného hráča v oblasti správy mobilných hrozieb.

Zistenia zo správy
 • ESET je silnou organizáciou zaoberajúcou sa výskumom hrozieb a vývojom a patrí medzi prvé spoločnosti pôsobiace vo sfére IT bezpečnosti, ktoré objavili ransomvér založený na systéme Android.
 • Cloudová služba Threat Intelligence a dátové informačné kanály sú dostupné pre všetky produkty ESET vrátane mobilného riešenia.
 • Silná podpora pre Android z hľadiska MTM a správy.

ESET Endpoint Security podporuje množstvo operačných systémov pre koncové zariadenia. Patrí medzi najvýkonnejšie bezpečnostné agenty pre koncové zariadenia na trhu a zároveň má najnižšiu záťaž na systém.

John Tolbert, správa ESET Endpoint Security Executive Report 2019 analytickej spoločnosti Kuppinger Cole

ESET obhájil status šampióna v hodnotení Global Cybersecurity Leadership Matrix 2020 analytickej spoločnosti Canalys.

Ketaki Borade, výskumný analytik spoločnosti Canalys

Sme ohromení funkciami, ktoré ponúka balík ESET Endpoint Security, a spôsobom, akým sú riešenia spoločnosti navrhnuté tak, aby sa dali ľahko nasadiť a používať.

Sara Radicati, výkonná riaditeľka spoločnosti The Radicati Group

Vzhľadom na skvelé funkcie ochrany pred malvérom a správy, ako aj na bohatú zákaznícku základňu a podporu na celom svete by firmy mali zaradiť ESET do užšieho výberu kandidátov na poskytovanie antimalvérových riešení.

KuppingerCole Report Leadership Compass: Enterprise Endpoint Security: Anti-Malware Solutions. Február 2018. John Tolbert

Výsledky nezávislých testov

 

AV Comparatives Real World Protection JUN 2020

ESET Endpoint Security dosiahol v nedávnom teste Real-World Protection Test vynikajúce výsledky

VB100 JUN 2020

V júni 2020 získal ESET už 110. ocenenie VB100 po sebe

ESET získal ocenenie za vynikajúce výsledky v kategórii použiteľnosti v každoročnom teste AV Test

ESET získal najvyššie konečné skóre v najnovšom teste VBSpam

ESET je zanieteným prispievateľom do databázy MITRE ATT&CK

ESET má na svojom konte mnoho príspevkov do informačnej databázy MITRE ATT&CK, z ktorých viaceré boli nedávno ocenené. Venuje sa v nich rôznym témam – od úplne nových techník, softvéru a skupín až po aktualizácie tých existujúcich. Pozrite si kompletný zoznam príspevkov spoločnosti ESET (stačí zadať ESET do vyhľadávania vľavo hore). ESET patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov a aktívnych prispievateľov, čím potvrdzuje svoj záväzok poskytovať zákazníkom a celej komunite najlepšiu ochranu.

Čo si zákazníci myslia o našich riešeniach

G2 Crowd Leader Award

Komunita G2 Crowd s viac než pol miliónom overených používateľov pravidelne hodnotí ESET ako lídra v kategórii bezpečnostných riešení pre koncové zariadenia. ESET získava obzvlášť vysoké skóre za jednoduché používanie a kvalitnú podporu.

ESET is one of the 2019 Customers’ Choices on Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”

Gartner Peer Insights Customers' Choice

V roku 2019 získal ESET ocenenie v súťaži Gartner Peer Insights Customers' Choice v kategórii platforiem na ochranu koncových zariadení. 178 firemných používateľov poskytlo recenzie, vďaka ktorým mal ESET Endpoint Security k 31. októbru 2019 celkové hodnotenie 4,6 z 5, pričom do úvahy sa brala integrácia, nasadenie, služby a podpora, hodnotenie a uzatváranie zmlúv, ako aj schopnosti produktu.

Hodnotenie 5/5: ★★★★★

ESET Endpoint Security je skutočne vynikajúci nástroj na ochranu pred hrozbami. Obsahuje funkcie, ktoré umožňujú silnejšie a spoľahlivejšie zabezpečenie, pričom medzi tie najvýznamnejšie patrí rýchla kontrola súborov a vynikajúce využívanie zdrojov pri menšom využívaní pamäte a procesora, vďaka čomu má pracovná stanica omnoho lepší a rýchlejší výkon. Okrem toho poskytuje pomerne presnú proaktívnu ochranu pred známymi aj neznámymi hrozbami.

analytik vývoja klientskeho rozhrania (služby) – celá recenzia

Hodnotenie 5/5: ★★★★★

ESET Endpoint Security je bezpečnostný softvér ako žiadny iný. Môžete ho nasadiť na ľubovoľný počet koncových zariadení a stále sa bude dať jednoducho spravovať a ovládať. Vďaka svojim nízkym nárokom na zdroje nespomaľuje zariadenie, na ktorom je nasadený. Jeho centrum pre správu je najlepšou funkciou a dodáva mu skutočnú hodnotu. Je najlepší na trhu spomedzi produktov rovnakého typu, ktoré poskytujú riešenia na rovnaké požiadavky.

správca siete (služby) – celá recenzia

Hodnotenie 5/5: ★★★★★

ESET Enterprise Inspector zahŕňa neuveriteľné funkcie, ktoré umožňujú lepšiu kontrolu zabezpečenia. Jeho účinnosť pri včasnej detekcii hrozieb je pôsobivá a navyše má obrovský potenciál, keďže je možné meniť jeho nastavenia alebo pravidlá správania, ktoré následne vykonávajú kompletnú analýzu, umožňujú zobraziť nové upozornenia a identifikovať nové hrozby aktivované novými nastaveniami. Okrem toho dokáže generovať jasné a užitočné správy o hrozbách.

správca siete a IT bezpečnosti (služby) – celá recenzia

Hodnotenie 5/5: ★★★★★

Na riešení ESET Enterprise Inspector sa mi najviac páči, že môžem pokojne pracovať s vedomím, že moje počítače a informácie sú v bezpečí pred škodlivým softvérom a malvérom vďaka aplikácii, ktorá poskytuje podporu a vykonáva kontrolu v reálnom čase, pričom si môžem pozrieť správy o všetkých bezpečnostných incidentoch a zistiť ich príčinu.

analytik (komunikácia) – celá recenzia

Odznak Gartner Peer Insights Customers’ Choice je ochranná a servisná známka spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností a na tejto stránke sa používa s jej súhlasom. Všetky práva vyhradené. Gartner Peer Insights Customers’ Choice tvoria subjektívne názory, hodnotenia a údaje od jednotlivých koncových používateľov, ktoré sa uplatňujú na základe zdokumentovanej metodológie; nereprezentujú ani nepredstavujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností.

GARTNER je registrovaná ochranná a servisná známka spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností v USA a iných krajinách a na tejto stránke sa používa s jej súhlasom. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho výrobcu, produkt alebo službu, ktorú uvádza vo svojich výskumných publikáciách, a ani používateľom technológii neodporúča, aby si vyberali výrobcov s najvyšším hodnotením či iným označením. Tieto výskumné publikácie pozostávajú z názorov výskumnej organizácie Gartner a nemali by byť interpretované ako tvrdenia faktu. Spoločnosť Gartner neposkytuje v súvislosti s týmto výskumom žiadne záruky, explicitné ani implicitné, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.