ESET Services - specialista na informační bezpečnost

Jsme tým certifikovaných specialistů s mnohaletými zkušenostmi.
Spolupracujeme s dohledovým centrem ESET.
Snížíme vám náklady na zařízení, software a zaměstnance.
Zajistíme propojení s informačními systémy vaší firmy.


Test zranitelnosti firemní sítě

Otestujte si vaše firemní zařízení, zda jsou dostatečně zabezpečena vůči hrozbám z internetu a případné ztrátě citlivých dat.

Čtěte o službě EVA Pro

Osobní konzultace pro firmy zdarma

Chcete vědět, jak vaše systémy ochránit před kritickými hrozbami? Nechejte si posoudit stav vaší informační bezpečnosti.

+420 233 090 265

+420 233 090 265

Informační bezpečnost

Bezpečnostní audit

Reference

Kontakt

Řízení informační bezpečnosti

ESET Services představuje tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblasti poskytování služeb informační bezpečnosti. Zaměřujeme se na zvýšení bezpečnosti provozních systémů, snižování nákladů a efektivní využívání lidských zdrojů.

 

Řízení informační bezpečnosti považujeme za hlavní součást strategického plánu každé společnosti. Tato služba sladí úroveň informační bezpečnosti ve vaší organizaci s vašimi aktivitami, s legislativními požadavky a očekáváními trhu.
Více informací


Díky silnému zázemí renomované bezpečnostní firmy vám můžeme poskytnout službu outsourcingu bezpečnostního managera, díky které ušetříte cenné prostředky a pokryjete vaše specifické bezpečnostní požadavky.
Více informací


Předcházejte potenciálním hrozbám co nejefektivněji. Důkladnou analýzou rizik budete umět posoudit jednotlivé hrozby a přijmout vhodná opatření.
Více informací


Služba BCM je přípravou na zvládnutí krizových situací. Business Continuity Management je vyžadovaný regulačními orgány v některých odvětvích (finančnictví, veřejná správa), ale najde uplatnění v mnohých sférách, protože je součástí různých standardů IT bezpečnosti (COBIT, ITIL, ISO 27001).
Více informací


Vytvoření a zdokumentování pravidel a postupů je důležitou součástí systému řízení. Pomůžeme vám vypracovat vnitřní předpisy, které budou obsahově věcné a zároveň přehledné a srozumitelné.
Více informací


Odevzdáme Vám naše zkušenosti a odborně zodpovíme na Vaše otázky ohledně informační bezpečnosti. Cílem školení je obeznámit Vaše zaměstnance s důležitostí bezpečnostních opatření a minimalizovat tak případné ztráty způsobené lidským faktorem.
Více informací


Poskytneme vám naše znalosti, zkušenosti a odborné kapacity na pokrytí vašich potřeb v oblasti informační bezpečnosti.
Více informací

Bezpečnostní audit

ESET Services představuje tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblasti poskytování služeb informační bezpečnosti. Zaměřujeme se na zvýšení bezpečnosti provozních systémů, snižování nákladů a efektivní využívání lidských zdrojů.

 

Pravidelné vykonávání bezpečnostního auditu vám pomůže získat cenné informace o stavu a kvalitě informační bezpečnosti ve vaší organizaci.
Více informací


Norma ISO 27002 vám poskytne referenční rámec při posuzování stavu a kvality opatření zavedených v oblasti informační bezpečnosti.
Více informací


Rámcové zhodnocení stavu informační bezpečnosti vám poskytne přehled o aktuálním stavu a pomůže vám stanovit si priority v oblasti informační bezpečnosti.
Více informací


Otestujte odolnost svých zaměstnanců vůči praktikám a technikám sociálního inženýrství a získané informace využijte při vzdělávání a zvyšovaní bezpečnostního povědomí ve vaší organizaci.
Více informací


Otestujte odolnost svých systémů vůči interním a externím hrozbám, které můžou narušit chod a kvalitu vašich produktů a služeb.
Více informací


Poskytneme vám efektivní nástroj a naše zkušenosti na monitorování zranitelností vašich systémů a služeb dostupných z Internetu.
Více informací

Případové studie

Tato sekce obsahuje praktické příklady řešení a projektů z oblasti informační bezpečnosti u vybraných zákazníků, které mohou být inspirací i pro vaše podnikání.

Případové studie si můžete stáhnout a číst ve formátu PDF.

 

 

 

Ochrana dodavatelů tiskových řešení

Zvýšení povědomí o informační bezpečnosti

Prověření bezpečnostního povědomí zaměstnanců a účinnost implementovaných bezpečnostních opatření metodami sociálního inženýrství.

Případová studie GMC Software Technology s.r.o. (PDF, 1.9 MB)


Pojišťovna Poštovní banky

Bezpečnostní projekt na ochranu osobních údajů

Bezpečnostní projekt informačního systému na ochranu osobních údajů, konzultace k identifikaci informačních systémů.


SAG Elektrovod

Bezpečnostní projekt na ochranu osobních údajů

Bezpečnostní projekt informačního systému na ochranu osobních údajů, identifikaci informačních systémů v souladu se zákonem.


Slovenská spořitelna

Budování bezpečnostního povědomí

Vzdělávání zaměstnanců Slovenské spořitelny pro zvýšení bezpečnostního povědomí.

Případová studie Slovenské spořitelny (PDF, 122 kB)


Poštovní banka

Bezpečnostní audit technikami sociálního inženýrství

Testování bezpečnostního povědomí zaměstnanců Poštovní banky technikami sociálního inženýrství.

Případová studie Poštovní banky (PDF, 116 kB)


UNIQA pojišťovna

Outsourcing manažera informační bezpečnosti

Společnost UNIQA poisťovňa a.s. se rozhodla svěřit řízení informační bezpečnosti do rukou nezávislého konzultanta. Díky několikaletým zkušenostem z oblasti informační bezpečnosti si UNIQA vybrala ESET Services.

Případová studie Uniqua (PDF, 153 kB)


Daňové ředitelství SK

Audit informační bezpečnosti

Posouzení míry souladu zavedených opatření v oblasti informační bezpečnosti s legislativními požadavky, normativními požadavky a dobrou praxí v oblasti informační bezpečnosti.

Případová studie Daňové ředitelství SK (PDF, 177 kB)


Všeobecná úvěrová banka

Audit informační bezpečnosti

Ověření bezpečnosti informačního systému ve smyslu Zákona č. 483/2001 o bankách.

Penetrační testování

Systematické vyhledávání a prověřování zneužití zranitelností metodikou OWASP Testing Guide v řešení pro internet banking před jeho uvedením do provozu.

 


UNIQA pojišťovna (CZ)

Audit informační bezpečnosti

Posouzení míry souladu zavedených opatření v oblasti informační bezpečnosti vůči doporučením normy ISO 27002 v SR.

Řízení informační bezpečnosti

Konzultační služby spojené se zavedením a provozem opatření v oblasti informační bezpečnosti.

 


Nafta

Audit informační bezpečnosti
Posouzení míry souladu zavedených opatření v oblasti informační bezpečnosti s legislativními požadavky, normativními požadavky a dobrou praxí v oblasti informační bezpečnosti.

 


Plaut

Implementace systému řízení informační bezpečnosti

Zavedení systému řízení informační bezpečnosti podle normy ISO 27001 v SR a příprava na certifikaci vůči této normě.


InsData

Audit Informační bezpečnosti

Posouzení míry souladu zavedených opatření v oblasti informační bezpečnosti vůči doporučením normy ISO 27002 v SR.

Analýza rizik

Identifikace hrozeb a zranitelností a posouzení míry rizika spojeného s provozem informačních systémů a poskytováním služeb zákazníkům.

Bezpečnostní školení pro zaměstnance

Školení pro zaměstnance zaměřené na bezpečné používání informačních a komunikačních systémů a dodržování interních bezpečnostních předpisů.

Penetrační testy

Pokus o řízený průnik do informačních a komunikačních systémů zaměřený na odhalování potenciálních zranitelností provozovaných systémů a služeb.

 


ESET

Implementace systému řízení informační bezpečnosti

Zavedení systému řízení informační bezpečnosti podle normy ISO 27001 a příprava na certifikaci vůči této normě.


ESET Services

email:    obchod@eset.cz

telefon: +420 233 090 233


Online test zraniteľnosti

Otestujte si vaši firemní síť i zařízení, zda jsou dostatečně zabezpečené vůči hrozbám z internetu a případné ztrátě citlivých dat.

O službě EVA Pro

Rýchly audit bezpečnosti

Chcete vědět, jak jsou vaše systémy chráněné před kritickými hrozbami? Nechejte nás posoudit stav vaší informační bezpečnosti.

Více o auditu bezpečnosti