SWIFT Assessment

Nezávislé posouzení stavu bezpečnosti SWIFT infrastruktury

Proč provádět SWIFT Assessment?

  • Bankovní instituce jsou od roku 2021 povinny provádět posouzení stavu SWIFT infrastruktury nezávislým subjektem. ESET splňuje požadavky organizace SWIFT na externí nezávislé posouzení stavu SWIFT infrastruktury (tzv. „Community-standard assessment“).

Proč ESET?

  • Specialisté na bezpečnost informací - Náš tým má více než 10 let zkušeností na trhu a podporu největší slovenské společnosti v oblasti IT bezpečnosti.
  • Rozsáhlé zkušenosti z praxe - Od roku 2021 jsme realizovali již desítky assessmentů všech typů SWIFT architektury, u kterých jsme na základě požadavků našich zákazníků posuzovali jak „Mandatory“, tak i „Advisory“ opatření.

Co je předmětem SWIFT Assessmentu?

Posouzení stavu kybernetické bezpečnosti SWIFT infrastruktury podle definovaného rámce „Customer Security Controls Framework“ (CSCF), vydaného Společností pro Celosvětovou Mezibankovní Finanční Telekomunikaci (SWIFT). CSCF obsahuje komplexní soubor bezpečnostních opatření, se kterými musí být členské bankovní instituce v souladu.

Popis služby

Posouzení stavu bezpečnosti SWIFT infrastruktury je navrženo do následujících fází:

  1. Přípravná fáze – v rámci této fáze probíhá úvodní komunikace se Zákazníkem a je mu zaslán seznam požadovaných podkladů.
  2. Posouzení stavu bezpečnosti SWIFT infrastruktury – v rámci této fáze se provádí kontrola obdržených podkladů/konfigurace a realizují se rozhovory se zaměstnanci Zákazníka k ověření stavu bezpečnosti SWIFT infrastruktury.
  3. Závěrečná fáze – v průběhu závěrečné fáze probíhá prezentace výsledků s cílem prodiskutovat a odsouhlasit si se Zákazníkem obsah předložených výstupů.

Reference a případové studie

Sekce Reference obsahuje praktické příklady řešení a projektů v oblasti informační bezpečnosti u vybraných zákazníků, které mohou být inspirací i pro vaši firmu.
Všechny reference >