Bezpečnostní audit

Posouzení stavu bezpečnosti informací

Proč vykonávat bezpečnostní audit?

 • Zjištění aktuálního stavu bezpečnosti.
 • Kontrola kvality a efektivity zavedených opatření.
 • Získání vstupů pro efektivní rozhodování.
 • Plnění legislativních a regulatorních požadavků.

Proč ESET?

 • Specialisté na bezpečnost informací - Náš tým má více než 10 let zkušeností na trhu a podporu největší slovenské společnosti v oblasti IT bezpečnosti.
 • Případová studie - Audit bezpečnosti informací pro Daňové ředitelství Slovenské republiky. Stáhnout PDF ›

Bezpečnostní audit

Nabízíme vám služby nezávislého, zkušeného a odborně způsobilého auditora. Cílem auditu je posouzení stavu informační bezpečnosti, odhalení nedostatků, zhodnocení účinnosti implementovaných opatření a návrhů opatření na zvýšení úrovně bezpečnosti v organizaci.

Bezpečnostní audit je systematický a podrobně zdokumentovaný proces získávání auditních informací, jehož výstupem je auditní zpráva. Rozsah, hloubka, auditní techniky a posloupnost kroků závisí na charakteru a struktuře auditované organizace, jejích cílech a  legislativních, popř. jiných požadavcích v oblasti informační bezpečnosti. 

Nabízené služby

Společnost ESET nabízí následující typy bezpečnostních auditů:

 • Audit procesů
 • Audit podle normy ISO/IEC 27002-2013
 • Audit ISMS (Systému řízení bezpečnosti informací)
 • Technický audit
 • Audit vůči platné legislativě v oblasti informační bezpečnosti

Zpět na Bezpečnostní audit ›Ke stažení:

Reference a případové studie

Sekce Reference obsahuje praktické příklady řešení a projektů v oblasti informační bezpečnosti u vybraných zákazníků, které mohou být inspirací i pro vaši firmu.
Všechny reference >