Bezpečnostní audit

Pravidelná kontrola je neoddělitelnou
součástí každého systému řízení

Bezpečnostní audit

ESET Services představuje tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblasti poskytování služeb informační bezpečnosti. Zaměřujeme se na zvýšení bezpečnosti provozních systémů, snižování nákladů a efektivní využívání lidských zdrojů.

 

Pravidelné vykonávání bezpečnostního auditu vám pomůže získat cenné informace o stavu a kvalitě informační bezpečnosti ve vaší organizaci.
Více informací


Norma ISO 27002 vám poskytne referenční rámec při posuzování stavu a kvality opatření zavedených v oblasti informační bezpečnosti.
Více informací


Rámcové zhodnocení stavu informační bezpečnosti vám poskytne přehled o aktuálním stavu a pomůže vám stanovit si priority v oblasti informační bezpečnosti.
Více informací


Otestujte odolnost svých zamestnanců vůči praktikám a technikám sociálního inženýrství a získané informace využijte při vzdělávání a zvyšovaní bezpečnostního povědomí ve vaší organizaci.
Více informací


Otestujte odolnost svých systémů vůči interním a externím hrozbám, které můžou narušit chod a kvalitu vašich produktů a služeb.
Více informací


Poskytneme vám efektivní nástroj a naše zkušenosti na monitorování zranitelností vašich systémů a služeb dostupných z Internetu.
Více informací