Školení IT bezpečnosti

Vzděláváme firmy v bezpečném používání IT prostředků

Proč provádět bezpečnostní školení?

 • Ochrana informačních aktiv.
 • Snížení počtu incidentů.
 • Minimalizace ztrát.
 • Budování bezpečnostního povědomí.
 • Zvyšování efektivity opatření.

Proč ESET?

 • Dlouholetí specialisté na kybernetickou a informační bezpečnost
 • Disponujeme širokým týmem certifikovaných specialistů, kteří při přípravě školení zohlední specifické potřeby vaší organizace tak, aby školení dávalo smysl z pohledu vašeho byznysu

Vzdělávání v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti

Ve společnosti ESET Vám nenabízíme univerzální řešení protože víme, že vaše potřeby také nejsou univerzální. Proto je každé z našich školení, během kterého vám předáme co nejvíce z našich zkušeností, tvořené přímo na míru vaší organizace. Cílem školení je vzdělávat a seznamovat vaše zaměstnance s bezpečnostními riziky, vnitřními předpisy a dobrou praxí při používání IT prostředků a manipulaci s informacemi.

Náplň a rozsah školení stanovujeme na základě konkrétních potřeb a požadavků zákazníka. Předmětem školení jsou obvykle následující oblasti: 

 • Vnitřní předpisy
 • Fyzická bezpečnost
 • Ochrana IT prostředků (počítače, tablet, telefony, apod.)
 • Používání hesel
 • Bezdrátové sítě
 • Přenosné média
 • Internetové služby (e-mail, web, sociální sítě, apod.)
 • Škodlivý kód a jeho šíření
 • Zvládání bezpečnostních incidentů
 • Zacházení s citlivými informacemi
 • Autorská práva a IT
 • Ochrana osobních údajů
 • Legislativní požadavky
 • a další…

Formy vzdělávání

 • Přednášky
 • e-Learning

Nabízené služby

 • Návrh a příprava vzdělávacího programu
 • Příprava a realizace školení

Reference a případové studie

Sekce Reference obsahuje praktické příklady řešení a projektů v oblasti informační bezpečnosti u vybraných zákazníků, které mohou být inspirací i pro vaši firmu.
Všechny reference >