Reference

Zkušenosti, odbornost, profesionalita

Reference a případové studie

Sekce Reference obsahuje praktické příklady řešení a projektů v oblasti informační bezpečnosti u vybraných zákazníků, které mohou být inspirací pro vaši firmu. Případové studie si můžete stáhnout a přečíst ve formátu PDF.

Ochrana dodavatelů tiskových řešení

Zvýšení povědomí o informační bezpečnosti
Prověření bezpečnostního povědomí zaměstnanců a účinnost implementovaných bezpečnostních opatření metodami sociálního inženýrství.

Případová studie GMC Software Technology s.r.o. (PDF, 1.9 MB)

GMC - logo

FaxCopy, a.s.

Penetrační testování
Praktické zkoumání bezpečnosti internetových obchodů a vybraných systémů.

Případová studie FaxCopy, a.s. (PDF, 68 kB)


AGEL SK

GDPR audit
Zjištění aktuálního stavu ochrany údajů a splnění povinnosti monitorovat soulad s GDPR.

Případová studie AGEL SK (PDF, 68 kB)


Pojišťovna Poštovní banky

Bezpečnostní projekt na ochranu osobních údajů
Bezpečnostní projekt informačního systému na ochranu osobních údajů, konzultace k identifikaci informačních systémů.

Poštová banka - logo

SAG Elektrovod

Bezpečnostní projekt na ochranu osobních údajů
Bezpečnostní projekt informačního systému na ochranu osobních údajů, identifikaci informačních systémů v souladu se zákonem.

SAG - logo

Slovenská spořitelna

Budování bezpečnostního povědomí
Vzdělávání zaměstnanců Slovenské spořitelny pro zvýšení bezpečnostního povědomí.

Případová studie Slovenské spořitelny (PDF, 122 kB)

Slovenská spořitelna - logo

Poštovní banka

Bezpečnostní audit technikami sociálního inženýrství
Testování bezpečnostního povědomí zaměstnanců Poštovní banky technikami sociálního inženýrství.

Případová studie Poštovní banky (PDF, 116 kB)

Poštová banka - logo

UNIQA pojišťovna

Outsourcing manažera informační bezpečnosti
Společnost UNIQA poisťovňa a.s. se rozhodla svěřit řízení informační bezpečnosti do rukou nezávislého konzultanta. Díky několikaletým zkušenostem z oblasti informační bezpečnosti si UNIQA vybrala ESET Services.

Případová studie Uniqua (PDF, 153 kB)

 

Uniqa - logo

Daňové ředitelství SR

Audit informační bezpečnosti
Posouzení míry souladu zavedených opatření v oblasti informační bezpečnosti s legislativními požadavky, normativními požadavky a dobrou praxí v oblasti informační bezpečnosti.

Případová studie Daňové ředitelství SR (PDF, 177 kB)

Daňové ředitelství Slovenské republiky - logo

Všeobecná úvěrová banka

Audit informační bezpečnosti
Ověření bezpečnosti informačního systému ve smyslu Zákona č. 483/2001 o bankách.

Penetrační testování
Systematické vyhledávání a prověřování zneužití zranitelností metodikou OWASP Testing Guide v řešení pro internet banking před jeho uvedením do provozu.

VÚB BANKA - logo

UNIQA pojišťovna (CZ)

Audit informační bezpečnosti
Posouzení míry souladu zavedených opatření v oblasti informační bezpečnosti vůči doporučením normy ISO 27002 v SR.

Řízení informační bezpečnosti
Konzultační služby spojené se zavedením a provozem opatření v oblasti informační bezpečnosti.

Uniqa - logo

Nafta

Audit informační bezpečnosti
Posouzení míry souladu zavedených opatření v oblasti informační bezpečnosti s legislativními požadavky, normativními požadavky a dobrou praxí v oblasti informační bezpečnosti.

Nafta - logo

Plaut

Implementace systému řízení informační bezpečnosti
Zavedení systému řízení informační bezpečnosti podle normy ISO 27001 v SR a příprava na certifikaci vůči této normě.

PLAUT - logo

InsData

Audit Informační bezpečnosti
Posouzení míry souladu zavedených opatření v oblasti informační bezpečnosti vůči doporučením normy ISO 27002 v SR.

Analýza rizik
Identifikace hrozeb a zranitelností a posouzení míry rizika spojeného s provozem informačních systémů a poskytováním služeb zákazníkům.

Bezpečnostní školení pro zaměstnance
Školení pro zaměstnance zaměřené na bezpečné používání informačních a komunikačních systémů a dodržování interních bezpečnostních předpisů.

Penetrační testy
Pokus o řízený průnik do informačních a komunikačních systémů zaměřený na odhalování potenciálních zranitelností provozovaných systémů a služeb.

InsData - logo

ESET

Implementace systému řízení informační bezpečnosti
Zavedení systému řízení informační bezpečnosti podle normy ISO 27001 a příprava na certifikaci vůči této normě.

ESET - logo