E-learning: Školení kybernetické bezpečnosti

Online školení kybernetické bezpečnosti od společnosti ESET s herními prvky ve formě e-learningu obsahuje nejnovější poznatky a trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Proč byste měli vzdělávat své zaměstnance v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti?

 • Vzdělávání zaměstnanců je nejúčinnější a nejefektivnější způsob, jak zvýšit jejich bezpečnostní povědomí.
 • Vaši zaměstnanci si pomocí našeho školení osvojí osvědčené postupy při prevenci proti kybernetickým útokům.
 • Naučí se rozpoznat phishingové zprávy, podvodné webové stránky, používat silná hesla nebo bezpečně pracovat na dálku.
 • Takto vzdělaní zaměstnanci jsou nejlepší prevencí kybernetických útoků.
 • Pravidelné školení v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti tak pomáhá lépe chránit vaše firemní účty a data.

Proč ESET?

 • Specialisté na bezpečnost informací - Náš tým má více než 10 let zkušeností na trhu a podporu jedné z největších společností v oblasti IT bezpečnosti.
 • Rozsáhlé zkušenosti z praxe - Při výkonu našich činností se denně setkáváme s nejrůznějšími formami reálných kybernetických útoků.

Školení kybernetické bezpečnosti formou e-learningu

Účastník školení je postaven do role hrdiny (možnost výběru vlastního avatara), který chrání svou společnost před kybernetickými hrozbami, plní různé úkoly a pomáhá svým kolegům bojovat s každodenními nástrahami a hrozbami kybernetického prostoru.

Školení je zaměřené zejména na následující oblasti:

Odolnost vůči personalizovaným útokům

 • Sociální inženýrství
 • Vnitřní bezpečnostní hrozby

Zabezpečení účtů pomocí silných hesel

 • Ochrana silnými hesly
 • Bezpečné používání hesel
 • Správa hesel
 • Vícefaktorové ověření

Bezpečnost na internetu

 • Veřejná Wi-Fi
 • Práce na dálku
 • Zabezpečená komunikace (HTTPS)
 • Filtrování webového obsahu
 • Bezpečné vyhledávání na internetu

 

 

Jak chránit svou poštu

 • Phishing
 • E-mailové přílohy
 • Spam

Ochrana před škodlivým kódem

 • Druhy škodlivého kódu
 • Cíle škodlivého kódu
 • Zabezpečení mobilních zařízení

Specifikace školení

 • Školení trvá 60 – 90 minut.
 • Školení obsahuje simulátor phishingu pro testování zaměstnanců.
 • Školení plní požadavky Zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti o vzdělávání zaměstnanců v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti.
 • Účastník školení získá certifikát o splnění školení a odznak pro platformu LinkedIn.
 • Školení je ukončeno závěrečným testem.

Funkční specifikace

 • Uvítací email pro účastníka s přístupem ke školení.
 • E-mailová upozornění účastníkům školení o nezahájení nebo neukončení studia v pravidelných intervalech po zpřístupnění školení.
 • Pravidelný report odpovědné osobě, včetně seznamu účastníků a informací o aktuálním stavu (absolvování) školení.
 • Možné přerušení a opětovné spuštění školení.

Reference a případové studie

 • Slovenská spořitelna - Budování bezpečnostního povědomí
 • GMC Software Technology s.r.o. - Zvýšení povědomí o informační bezpečnosti
 • InsData - Bezpečnostní školení pro zaměstnance

Doplňkové služby

 • Školení kybernetické bezpečnosti je možné přizpůsobit na míru dle požadavků zákazníka (možnost doplnit školení o specifické interní předpisy, směrnice, nařízení apod.), a připravit ve formátu vhodném pro implementaci do interního vzdělávacího systému (LMS) zákazníka.
 • Školení kybernetické bezpečnosti lze poskytnout také formou security awareness workshopu za účasti certifikovaného lektora, v prezenční formě nebo vzdáleně prostřednictvím některé z online komunikačních platforem (MS Teams, Google Meet, Zoom, Skype for Business, apod.).
 • Tuto formu školení je vhodné kombinovat s penetračním testováním praktikami sociálního inženýrství (phishing, vishing, impersonace, tailgating, apod.), resp. s výsledky tohoto testování.