Riešenia zabezpečenia virtualizácie pre firmy

Vaše virtuálne počítače chránené technológiou ESET

Bez ohľadu na to, či používate produkty VMware alebo iné riešenie virtualizácie, môžete sa spoľahnúť na ochranu ESET, ktorá zabezpečí vaše virtuálne počítače.

Bez agenta

ESET Virtualization Security pre VMware NSX a vShield zjednodušuje ochranu bez agenta na všetkých virtuálnych počítačoch a poskytuje vysokovýkonné zabezpečenie, ktoré vaše virtuálne počítače nespomalí.

  • Jednoduchá inštalácia

Riešenie ESET Virtualization Security využíva technológiu, ktorá mu umožňuje nainštalovať na každého hostiteľa jedno zariadenie ESET.

  • Jednoduchá správa

Zabezpečenie ESET možno spravovať pomocou konzoly ESET Remote Administrator 6, ktorá je takisto dostupná ako virtuálne zariadenie.

  • Jednoduchý prenos

Pri prechode z fyzických počítačov na virtuálne môžete svoje existujúce licencie preniesť bez ďalších poplatkov.

ESET Virtualization Security pre VMware vShield - schéma

Riešenie navyše natívne podporuje produkty VMware vMotion a vCenter a je kompatibilné s konzolou ESET Remote Administrator 6, webovou konzolou vzdianej správy. Môžete tak priamo prejsť na jednotlivé virtuálne počítače, rýchlo vykonávať úlohy a využívať všetky funkcie zabezpečenia koncových zariadení.

ESET Virtualization Security pre VMware

S agentom

Vďaka kombinácii riešenia ESET Shared Local Cache a ochrany pomocou bezpečnostného produktu ESET využívajúceho agenta získate všetky nástroje a bezpečnostné funkcie, aké by ste používali vo fyzickom prostredí, s pridanou hodnotou rýchlejšej kontroly.

Antivírusová ochrana koncových zariadení

ESET Endpoint Antivirus pre Windows
ESET Endpoint Antivirus pre macOS

Zabezpečenie koncových zariadení

ESET Endpoint Security pre Windows
ESET Endpoint Security pre macOS

Zabezpečenie súborových serverov

ESET File Security pre Microsoft Windows Server

Zabezpečenie poštových serverov

ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server

  • Špičkový výkon

Virtuálne počítače majú často spoločný základný obraz, čo medzi nimi spôsobuje 70 až 80 % duplicitu súborov. Riešenie ESET Shared Local Cache funguje tak, že ukladá metadáta bezpečných súborov z už skontrolovaných počítačov v rámci rovnakého hypervízora. Znamená to, že súbory, ktoré už boli skontrolované na jednom virtuálnom počítači, sa nebudú znova kontrolovať na ostatných virtuálnych počítačoch v rovnakom virtuálnom prostredí. Výsledkom je výrazné zrýchlenie kontroly.

  • Viacvrstvová ochrana

Riešenie ESET Shared Local Cache spolu s riešením ESET využívajúcim agenta poskytujú vašej firme komplexné zabezpečenie IT prostredníctvom viacerých vrstiev ochrany – vrátane našej overenej technológie detekcie ESET NOD32® a plne nastaviteľných možností kontroly.

ESET Shared Local Cache

Viac informácií

ESET Remote Administrator

Fyzické a virtuálne počítače sa spravujú z jedného miesta prostredníctvom konzoly ESET Remote Administrator, čo umožňuje správu na základe rol a používanie webovej riadiacej konzoly s funkciami zobrazenia podrobných informácií, pomocou ktorých možno vykonávať všetky požadované akcie. Konzolu ESET Remote Administrator možno nainštalovať na servery so systémom Windows aj Linux a je takisto dostupná ako virtuálne zariadenie.

Virtuálne zariadenie ESET Remote Administrator zjednodušuje nasadenie konzoly ESET Remote Administrator a je rýchlejšie ako použitie inštalátora typu „všetko v jednom“ alebo balíkov na inštaláciu jednotlivých komponentov.

Podporuje natívne hypervízory a hypervízory bez operačného systému (VMware vSphere/ESXi, Microsoft Hyper-V), ako aj hosťované hypervízory, ktoré zvyčajne bežia v desktopových operačných systémoch (VMware Workstation, VMware Player, Oracle VirtualBox).

Virtuálne zariadenie je dostupné ako súbor OVA (Open Virtualization Appliance) a obsahuje viacero typov zariadení ESET Remote Administrator – serverový komponent zahŕňajúci detektor škodlivých aplikácií, komponent proxy servera a komponent na správu mobilných zariadení.

ESET Remote Administrator

Viac informácií

Virtuálne servery

Riešenia ESET na zabezpečenie serverov sú navrhnuté pre virtuálne prostredia a obsahujú rôzne funkcie, ktoré zabezpečujú bezproblémovú prevádzku a vysoký výkon.

  • Vylúčenie procesov

Správca môže definovať procesy, ktoré bude modul ochrany v reálnom čase ignorovať. Všetky súborové operácie, ktoré možno priradiť k týmto privilegovaným procesom, sa tak budú považovať za bezpečné. Je to užitočné v prípade procesov, ktoré často zasahujú do ochrany v reálnom čase, ako je napríklad zálohovanie alebo migrácia virtuálnych počítačov v reálnom čase. Vylúčené procesy môžu získať prístup aj k nezabezpečeným súborom alebo objektom bez toho, aby sa aktivovala výstraha.

  • Nezávislosť na predošlom stave

Aktualizácie a programové moduly ESET možno uložiť mimo predvoleného umiestnenia, takže prechod na staršiu snímku virtuálneho počítača ich neovplyvní. Aktualizácie a moduly tak nie je potrebné sťahovať pri každom obnovení staršej snímky virtuálneho počítača a obnovený počítač môže využívať nezmenené aktualizácie. Vyhnete sa tak sťahovaniu veľkého množstva údajov, vďaka čomu bude obnovovanie snímok rýchlejšie.

  • Kontrola úložiska Hyper-V

Kontroluje prítomnosť malvéru na serveroch Microsoft Windows® s povolenou rolou Hyper-V bez toho, aby musel byť nainštalovaný iný antivírusový produkt. Šetrí čas kontrolou obsahu pevného disku bez predbežných krokov alebo odstavenia systému a poskytuje samostatné prehľady na základe výsledkov kontroly. S cieľom zvýšenia výkonu, zníženia spotreby pamäte a zaťaženia procesora možno kontroly vykonávať na vypnutých virtuálnych počítačoch.

  • Podpora natívneho klastrovania

Umožňuje nakonfigurovať riešenie na automatickú replikáciu nastavení, ak je nainštalované v klastrovom prostredí. Zariadenia potom možno spravovať ako jedno, čo eliminuje potrebu manuálnej replikácie nastavení na ostatné uzly v klastri.

Licencovanie

Vyberte si medzi tromi flexibilnými riešeniami licencovania a vyťažte zo svojich riešení ESET na zabezpečenie virtualizácie maximum.

Licencovanie riešenia ESET Shared Local Cache

Riešenie ESET Shared Local Cache získate zadarmo s akýmkoľvek bezpečnostným produktom ESET, z ktorých aspoň jeden musí byť nainštalovaný na každom virtuálnom počítači.