Audit voči platnej legislatíve

Súlad s legislatívnymi požiadavkami

Prečo vykonávať audit voči platnej legislatíve?

  • Zistenie súladu s platnou legislatívou
  • Zistenie a odstránenie nedostatkov
  • Plnenie legislatívnych požiadaviek

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť 
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu a podporu najväčšej slovenskej IT security firmy.

Prípadová štúdia
Audit informačnej bezpečnosti pre Daňové riaditeľstvo SR. Stiahnuť PDF ›

Audit voči platnej legislatíve od ESET Services

Ponúkame vám služby nezávislého, skúseného a odborne spôsobilého audítora. Cielom auditu je posúdenie stavu informačnej bezpečnosti, odhalenie nedostatkov, zhodnotenie účinnosti implementovaných opatrení a návrh zlepšení na zvýšenie úrovne zabezpečenia auditovaných systémov.

Legislatívny audit je zameraný na posúdenie miery súladu implementovaných opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti voči vybraným legislatívnym požiadavkám. Výstupom auditu je správa, ktorá obsahuje opis aktuálneho stavu informačnej bezpečnosti v predmetnej oblasti a návrh nápravných opatrení smerujúcim k plneniu legislatívnych požiadaviek.

 

Ponúkané služby

  • Bezpečnostný audit informačného systému verejnej správy podľa Zákona č. 276/2006 Z.z v zmysle Výnosu MF SR č. 312/2010 Z.z.
  • Overenie bezpečnosti informačného systému banky podľa Zákona č. 483/2001 Z.z. v zmysle Metodického usmernenia NBS č. 7/2004
  • Bezpečnostný audit podniku poskytujúceho verejné elektronické komunikačné siete a služby podľa Zákona č. 351/2011 Z.z. v zmysle Opatrenia TÚ SR č. O-30/2012
  • Posúdenie súladu so Zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov

Späť na Bezpečnostný audit ›Na stiahnutie:Súvisiace články: