ESET Android

Prevencia úniku dát (DLP) Safetica

Safetica® - Prevencia úniku dát

Chcem dostávať aktuálne bezpečnostné tipy na lepšie zabezpečenie mojej firmy

Safetica vás chráni pred drahými únikmi dát a zbytočnými nákladmi

 • Pokrýva všetky kanály úniku údajov
 • Šetrí náklady potrebné na nápravu straty údajov
 • Identifikuje podozrivé aktivity skôr, než spôsobia stratu času a financií
 • Znižuje náklady na personál identifikovaním problémov s produktivitou a zvyšovaním pracovnej výkonnosti
Android

Výhody prevencie Safetica

Ako vám Safetica pomôže

Prevencia straty údajov

Safetica nedovolí, aby sa kľúčové údaje dostali mimo vašu spoločnosť. Zamestnanci tak nemôžu odovzdať dôležité informácie konkurencii ani pomocou nich začať podnikať.

Sociálne inžinierstvo

Safetica dokáže odhaliť útoky pracujúce na princípe sociálneho inžinierstva a pokusy o vydieranie už v ich začiatkoch a nedovolí im ohroziť vašu spoločnosť.

Nesprávne adresované súbory

Safetica zabezpečuje, aby sa dôležité súbory nedostali do nepovolaných rúk, či už v rámci spoločnosti alebo mimo nej. Zároveň upozorňuje na prípadné riziká.

Stratené notebooky a USB kľúče

Safetica chráni dôležité údaje aj v prípade ich straty mimo firmy. Celý disk alebo vybrané súbory zostávajú zašifrované a zlodej ich nedokáže prečítať.

Fluktuácie produktivity

Safetica pomáha identifikovať zmeny v produktivite a odhaliť jej nebezpečné trendy v čase.

Riadenie zdrojov

Safetica dokáže kontrolovať používanie tlačiarní, aplikácií a obmedziť nadmerné online aktivity.

Zabezpečenie súkromných zariadení

Safetica má pod kontrolou aj súkromné zariadenia zamestnancov, ktoré sa používajú v spoločnosti. Dáta tak nemôžu opustiť chránenú zónu spoločnosti.

Sledované udalosti a oblasti

Prevencia straty údajov

 • Všetky pevné disky, zariadenia USB a FireWire, karty SD/MMC/CF a jednotky SCSI
 • Sieťový prenos súborov (nezabezpečený, zabezpečený)
 • E-maily (protokoly SMTP, POP, IMAP, Microsoft Outlook/MAPI)
 • SSL/HTTPS (všetky prehliadače a aplikácie so štandardnou správou certifikátov)
 • Kopírovanie a vkladanie, schránka, presúvanie súborov pomocou myši
 • Virtuálne, lokálne a sieťové tlačiarne
 • Bluetooth, IR/LPT/COM/paralelné porty
 • Mechaniky CD/DVD/BluRay na čítanie aj zápis
 • Kontrola prístupu k súborom aplikácií

Detekcia a obmedzenie cloudových diskov

 • Tvorba snímok obrazovky
 • Nahrávanie a sťahovanie vo webových prehliadačoch

Prehľady a blokovanie aktivity

 • Všetky súborové operácie
 • Dlhodobé trendy, krátkodobé fluktuácie aktivity
 • Webové stránky (podpora všetkých prehliadačov vrátane komunikácie HTTPS) – aktívny a neaktívny čas
 • E-maily a webové e-maily (prakticky všetci poskytovatelia)
 • Vyhľadávané kľúčové slová (podpora väčšiny vyhľadávačov vrátane Windows Search)
 • Okamžité správy (bez ohľadu na aplikáciu – všetky protokoly)
 • Používanie aplikácií vrátane aktívneho a neaktívneho času
 • Virtuálne, lokálne a sieťové tlačiarne
 • Aktivita na obrazovke (inteligentné snímanie)
 • Zaznamenávanie stlačených klávesov
Safetica scheme

1. PC a notebooky s nainštalovaným klientom Safetica Endpoint Client

Malá agentská aplikácia zaznamenáva akcie a uplatňuje pravidlá politiky (voliteľne možno aplikáciu pred používateľom skryť).

2. Služby správy Safetica a databáza SQL

Údaje sa automaticky prenášajú zo sieťových počítačov na server. Údaje na notebookoch sa synchronizujú po pripojení k sieti. Nastavenia klientov sa synchronizujú v opačnom poradí.

3. Konzola správy Safetica s nastaveniami a výstupmi

V aplikácii správy možno zobraziť a vizualizovať všetky údaje. Takisto v nej možno meniť všetky nastavenia.

4. Analytické nástroje WebSafetica

Analytické nástroje WebSafetica poskytujú prehľad všetkých zozbieraných dát, a to online. Podporujú všetky prehliadače v PC i v mobile.

Súvisiace informácie

Systémové požiadavky

 • Safetica Endpoint Client (softvér agenta)
  MS Windows 10, 7, 8, 8.1 – 32-bitové a 64-bitové verzie (podpora systému Windows 10 od roku 2016)
 • Služba správy Safetica (serverový komponent)
  MS Windows Server 2008, 2008 R2, 2012 R2 – 32-bitové a 64-bitové verzie
 • MS SQL (serverový komponent pre štandardnú inštaláciu)
  Zdieľaný alebo vyhradený server so systémom MS Windows Server 2003 SP2, 2008, 2008 R2 – 32-bitové a 64-bitové verzie

Podrobné informácie o podpore operačných systémov nájdete v prehľade produktu (PDF).

Vyžiadať ponuku