Bezpečnostný audit

Zrkadlo informačnej bezpečnosti

Pravidelné vykonávanie bezpečnostného auditu vám pomôže získať cenné informácie o stave a kvalite informačnej bezpečnosti vo vašej organizácii.
Viac informácií ›

Pravidelné vykonávanie bezpečnostného auditu vám pomôže získať cenné informácie o stave a kvalite informačnej bezpečnosti vo vašej organizácii.
Viac informácií ›


Norma ISO 27002 vám poskytne referenčný rámec pri posudzovaní stavu a kvality opatrení zavedených v oblasti informačnej bezpečnosti.
Viac informácií ›

Norma ISO 27002 vám poskytne referenčný rámec pri posudzovaní stavu a kvality opatrení zavedených v oblasti informačnej bezpečnosti.
Viac informácií ›


Plnenie legislatívnych požiadaviek je nevyhnutným predpokladom dlhodobého úspešného pôsobenia každej organizácie.
Viac informácií ›

Plnenie legislatívnych požiadaviek je nevyhnutným predpokladom dlhodobého úspešného pôsobenia každej organizácie.
Viac informácií ›


Zistenie súladu so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v činnostiach prevádzkovateľa základnej služby a odporučenia na odstránenie nedostatkov.
Viac informácií ›

Zistenie súladu so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v činnostiach prevádzkovateľa základnej služby a odporučenia na odstránenie nedostatkov.
Viac informácií ›


Zistenie aktuálneho stavu ochrany osobných údajov a splnenie povinnosti monitorovať súlad s GDPR.
Viac informácií ›

Zistenie aktuálneho stavu ochrany osobných údajov a splnenie povinnosti monitorovať súlad s GDPR.
Viac informácií ›


Rámcové zhodnotenie stavu informačnej bezpečnosti vám poskytne prehľad o aktuálnom stave a pomôže vám stanoviť si priority v oblasti informačnej bezpečnosti.
Viac informácií ›

Rámcové zhodnotenie stavu informačnej bezpečnosti vám poskytne prehľad o aktuálnom stave a pomôže vám stanoviť si priority v oblasti informačnej bezpečnosti.
Viac informácií ›


Otestujte odolnosť svojich zamestnancov voči praktikám a technikám sociálneho inžinierstva a získané informácie využite pri vzdelávaní a zvyšovaní bezpečnostného povedomia vo vašej organizácii.
Viac informácií ›

Otestujte odolnosť svojich zamestnancov voči praktikám a technikám sociálneho inžinierstva a získané informácie využite pri vzdelávaní a zvyšovaní bezpečnostného povedomia vo vašej organizácii.
Viac informácií ›


Otestujte odolnosť svojich systémov voči interným aj externým hrozbám, ktoré môžu narušiť chod a kvalitu vašich produktov a služieb.
Viac informácií ›

Otestujte odolnosť svojich systémov voči interným aj externým hrozbám, ktoré môžu narušiť chod a kvalitu vašich produktov a služieb.
Viac informácií ›


Služba ESET Vulnerability Assessment (EVA) vám pomôže včas odhaliť slabiny vašich serverov alebo sieťových prvkov, ktoré môžu útočníci zneužiť a poškodiť vašu organizáciu.
Viac informácií ›

Služba ESET Vulnerability Assessment (EVA) vám pomôže včas odhaliť slabiny vašich serverov alebo sieťových prvkov, ktoré môžu útočníci zneužiť a poškodiť vašu organizáciu.
Viac informácií ›


Posúdenie stavu kybernetickej bezpečnosti SWIFT infraštruktúry podľa definovaného rámca ,,Customer Security Controls Framework’’ (CSCF), vydaného Spoločnosťou pre Celosvetovú Medzibankovú Finančnú Telekomunikáciu (SWIFT). CSCF obsahuje komplexný súbor bezpečnostných opatrení, s ktorými musia byť členské bankové inštitúcie v súlade.
Viac informácií ›

Posúdenie stavu kybernetickej bezpečnosti SWIFT infraštruktúry podľa definovaného rámca ,,Customer Security Controls Framework’’ (CSCF), vydaného Spoločnosťou pre Celosvetovú Medzibankovú Finančnú Telekomunikáciu (SWIFT). CSCF obsahuje komplexný súbor bezpečnostných opatrení, s ktorými musia byť členské bankové inštitúcie v súlade.
Viac informácií ›

Prečo ESET Services?

  • Tím kvalifikovaných a certifikovaných odborníkov
  • Komplexný pohľad na informačnú bezpečnosť
  • Profesionálny prístup k zákazníkom
  • Podpora najväčšej slovenskej IT security firmy

Referencie a prípadové štúdie

Sekcia Referencie obsahuje praktické príklady riešení a projektov z oblasti informačnej bezpečnosti u vybraných zákazníkov, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre Váš biznis.

Viac o referenciách ›