Referencie

Skúsenosti, odbornosť, profesionalita

Referencie a prípadové štúdie

Sekcia Referencie obsahuje praktické príklady riešení a projektov z oblasti informačnej bezpečnosti u vybraných zákazníkov, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre Váš biznis.

Prípadové štúdie si môžete stiahnuť a prečítať vo formáte PDF.

FaxCopy, a.s.

Penetračné testovanie
Praktické preverenie bezpečnosti internetových obchodov a vybraných systémov.

Prípadová štúdia FaxCopy, a.s. (PDF, 68 kB)

FaxCopy logo

FaxCopy, a.s.

Penetračné testovanie
Praktické preverenie bezpečnosti internetových obchodov a vybraných systémov.

Prípadová štúdia FaxCopy, a.s. (PDF, 68 kB)

FaxCopy logo

AGEL SK

GDPR audit
Zistenie aktuálneho stavu ochrany osobných údajov a splnenie povinnosti monitorovať súlad s GDPR.

Prípadová štúdia AGEL SK (PDF, 68 kB)

AGEL SK

GDPR audit
Zistenie aktuálneho stavu ochrany osobných údajov a splnenie povinnosti monitorovať súlad s GDPR.

Prípadová štúdia AGEL SK (PDF, 68 kB)


Poisťovňa Poštovej banky

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
Bezpečnostný projekt informačného systému na ochranu osobných údajov, konzultácie k identifikácii informačných systémov.

Poisťovňa Poštovej banky logo

Poisťovňa Poštovej banky

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
Bezpečnostný projekt informačného systému na ochranu osobných údajov, konzultácie k identifikácii informačných systémov.

Poisťovňa Poštovej banky logo

SAG Elektrovod

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
Bezpečnostný projekt informačného systému na ochranu osobných údajov, identifikácia informačných systémov v súlade so zákonom.

SAG logo

SAG Elektrovod

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
Bezpečnostný projekt informačného systému na ochranu osobných údajov, identifikácia informačných systémov v súlade so zákonom.

SAG logo

Slovenská sporiteľňa

Budovanie bezpečnostného povedomia
Vzdelávanie zamestnancov Slovenskej sporiteľne pre zvýšenie bezpečnostného povedomia.

Prípadová štúdia Slovenská sporiteľňa (PDF, 122 kB)

Slovenská sporiteľňa logo

Slovenská sporiteľňa

Budovanie bezpečnostného povedomia
Vzdelávanie zamestnancov Slovenskej sporiteľne pre zvýšenie bezpečnostného povedomia.

Prípadová štúdia Slovenská sporiteľňa (PDF, 122 kB)

Slovenská sporiteľňa logo

Poštová banka

Bezpečnostný audit technikami sociálneho inžinierstva
Testovanie bezpečnostného povedomia zamestnancov Poštovej banky technikami sociálneho inžinierstva.

Prípadová štúdia Poštová banka (PDF, 116 kB)

Poštová banka logo

Poštová banka

Bezpečnostný audit technikami sociálneho inžinierstva
Testovanie bezpečnostného povedomia zamestnancov Poštovej banky technikami sociálneho inžinierstva.

Prípadová štúdia Poštová banka (PDF, 116 kB)

Poštová banka logo

UNIQA poisťovňa

Outsourcing manažéra informačnej bezpečnosti
Spoločnosť UNIQA poisťovňa a.s. sa rozhodla zveriť riadenie informačnej bezpečnosti do rúk nezávislého konzultanta. Vďaka dlhoročným skúsenostiam z oblasti informačnej bezpečnosti si UNIQA vybrala ESET Services.

Prípadová štúdia Uniqua (PDF, 153 kB)

UNIQA logo

UNIQA poisťovňa

Outsourcing manažéra informačnej bezpečnosti
Spoločnosť UNIQA poisťovňa a.s. sa rozhodla zveriť riadenie informačnej bezpečnosti do rúk nezávislého konzultanta. Vďaka dlhoročným skúsenostiam z oblasti informačnej bezpečnosti si UNIQA vybrala ESET Services.

Prípadová štúdia Uniqua (PDF, 153 kB)

UNIQA logo

Daňové riaditeľstvo SR

Audit informačnej bezpečnosti
Posúdenie miery súladu zavedených opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti s legislatívnymi požiadavkami, normatívnymi požiadavkami a dobrou praxou v oblasti informačnej bezpečnosti.

Prípadová štúdia Daňové riaditeľstvo SR (PDF, 177 kB)

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky logo

Daňové riaditeľstvo SR

Audit informačnej bezpečnosti
Posúdenie miery súladu zavedených opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti s legislatívnymi požiadavkami, normatívnymi požiadavkami a dobrou praxou v oblasti informačnej bezpečnosti.

Prípadová štúdia Daňové riaditeľstvo SR (PDF, 177 kB)

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky logo

Všeobecná úverová banka

Audit informačnej bezpečnosti
Overenie bezpečnosti informačného systému v zmysle Zákona č. 483/2001 o bankách. 

Penetračné testovanie
Systematické vyhľadanie a preverenie zneužitia zraniteľností metodikou OWASP Testing Guide v riešení pre internet banking pred jeho uvedením do prevádzky.

VÚB logo

Všeobecná úverová banka

Audit informačnej bezpečnosti
Overenie bezpečnosti informačného systému v zmysle Zákona č. 483/2001 o bankách. 

Penetračné testovanie
Systematické vyhľadanie a preverenie zneužitia zraniteľností metodikou OWASP Testing Guide v riešení pre internet banking pred jeho uvedením do prevádzky.

VÚB logo

UNIQA pojišťovna (CZ)

Audit informačnej bezpečnosti
Posúdenie miery súladu zavedených opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti voči odporúčaniam normy ISO 27002.

Riadenie informačnej bezpečnosti
Konzultačné služby spojené so zavádzaním a prevádzkou opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti.

UNIQA CZ logo

UNIQA pojišťovna (CZ)

Audit informačnej bezpečnosti
Posúdenie miery súladu zavedených opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti voči odporúčaniam normy ISO 27002.

Riadenie informačnej bezpečnosti
Konzultačné služby spojené so zavádzaním a prevádzkou opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti.

UNIQA CZ logo

Nafta

Audit informačnej bezpečnosti
Posúdenie miery súladu zavedených opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti s legislatívnymi požiadavkami, normatívnymi požiadavkami a dobrou praxou v oblasti informačnej bezpečnosti.

Nafta logo

Nafta

Audit informačnej bezpečnosti
Posúdenie miery súladu zavedených opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti s legislatívnymi požiadavkami, normatívnymi požiadavkami a dobrou praxou v oblasti informačnej bezpečnosti.

Nafta logo

Plaut

Implementácia systému riadenia informačnej bezpečnosti
Zavedenie systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001 a príprava na certifikáciu voči tejto norme.

PLAUT logo

Plaut

Implementácia systému riadenia informačnej bezpečnosti
Zavedenie systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001 a príprava na certifikáciu voči tejto norme.

PLAUT logo

InsData

Audit Informačnej bezpečnosti
Posúdenie miery súladu zavedených opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti voči odporúčaniam normy ISO 27002.

Analýza rizík
Identifikácia hrozieb a zraniteľností a posúdenie miery rizika spojeného s prevádzkou informačných systémov a poskytovaním služieb zákazníkom.

Bezpečnosté školenie pre zamestnancov
Školenie pre zamestnancov zamerané na bezpečné používanie informačných a komunikačných systémov a dodržiavanie interných bezpečnostných predpisov.

Penetračný test
Pokus o riadený prienik do informačných a komunikačných systémov zameraný na odhaľovanie potenciálnych zraniteľností prevádzkovaných systémov a služieb. 

InsData logo

InsData

Audit Informačnej bezpečnosti
Posúdenie miery súladu zavedených opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti voči odporúčaniam normy ISO 27002.

Analýza rizík
Identifikácia hrozieb a zraniteľností a posúdenie miery rizika spojeného s prevádzkou informačných systémov a poskytovaním služieb zákazníkom.

Bezpečnosté školenie pre zamestnancov
Školenie pre zamestnancov zamerané na bezpečné používanie informačných a komunikačných systémov a dodržiavanie interných bezpečnostných predpisov.

Penetračný test
Pokus o riadený prienik do informačných a komunikačných systémov zameraný na odhaľovanie potenciálnych zraniteľností prevádzkovaných systémov a služieb. 

InsData logo

ESET

Implementácia systému riadenia informačnej bezpečnosti
Zavedenie systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001 a príprava na certifikáciu voči tejto norme.

ESET logo

ESET

Implementácia systému riadenia informačnej bezpečnosti
Zavedenie systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001 a príprava na certifikáciu voči tejto norme.

ESET logo