Odborné články

Šírime povedomie o informačnej bezpečnosti

ESET Services publikačnou činnosťou prispievajú k budovaniu povedomia o informačnej bezpečnosti laickej verejnosti a podporujú rozvoj odbornej komunity venujúcej sa informačnej bezpečnosti.

Autori článkov sú pracovníkmi ESET Services a držiteľmi niektorých z certifikátov CISA, CISM, CISSP, AMBCI alebo ITIL a iných. 

2014


Článok ukazuje príklad skutočnej metódy sociálneho inžinierstva s cieľom presvedčiť klienta internetbankingu k inštalácii škodlivého programu do smartfónu. 

Peter Dekýš, článok uverejnený v časopise Forbes, August 2014

Upriamenie pozornosti na použitie opravných balíkov pre operačný systém a aplikácie spolu s príkladom penetračného testovania.

Peter Dekýš, článok uverejnený v časopise Forbes, Máj 2014

Článok načrtáva niektoré otázky a aspekty ochrany osobných údajov so snahou podnietiť pozornosť odborníkov a zákazníkov riešiacich ochranu osobných údajov.

Peter Dekýš, článok uverejnený v časopise Infoware, Máj - Jún 2014

Článok načrtáva niektoré otázky a aspekty ochrany osobných údajov so snahou podnietiť pozornosť odborníkov a zákazníkov riešiacich ochranu osobných údajov.

Peter Dekýš, článok uverejnený v časopise Infoware, Máj - Jún 2014

2013


Skúsenosti zo zavádzania klasifikácie informácií očami bezpečnostného manažéra.

Daniel Chromek
, článok uverejnený v časopise Data security management č. 2, 2013

Zamyslenie sa o spojení ochrany osobných údajov a riadenia informačnej bezpečnosti.

Peter Deký
š, článok uverejnený v časopise Forbes, Október 2013

Článok sa venuje základným cieľom informačnej bezpečnosti.

Peter Dekýš
, článok uverejnený v časopise Forbes, Jún 2013

Popísanie možného spôsobu infiltrácie škodlivým kódom, pojmu botnet a navodenie potreby budovania bezpečnostného povedomia. 

Peter Dekýš
, článok uverejnený v časopise Forbes, Marec 2013

Vysvetlenie, čo je dôležité urobiť, aby dôverné informácie neunikali z vašej organizácie.

Peter Dekýš, článok uverejnený v časopise Forbes, November 2013

Príklad phishingu spolu so štatistikou auditu u nemenovaného zákazníka. 

Peter Dekýš
, článok uverejnený v časopise Forbes, Jún 2013

Priblíženie pojmu sociálneho inžinierstva.

Peter Dekýš, článok  uverejnený v časopise Forbes, Apríl 2013

2012


Popis možnosti ako si vyskúšať „nanečisto“, ako je organizácia zraniteľná voči sociálnemu inžinierstvu a nakoľko je schopná s existujúcimi opatreniami a pravidlami tejto hrozbe odolať.

Barbora Netolická
, článok uverejnený v časopise Infoware, Marec 2012

Čo kľúčové musí organizácia urobiť, aby jej riadenie informačnej bezpečnosti v praxi naozaj fungovalo?

Barbora Netolická, článok uverejnený v časopise Infoware, Február 2012

2011


Úvod do vzdelávania zamestnancov v rámci procesu BCM. Rozdeleni pracovníkov podľa ich roly v BCM a techniky na odstránenie rezistencie a doplnenie know-how.

Daniel Chromek, November 2011

Stručný sprievodca stanovením cieľov auditu a kritérií pre výber dodávateľa auditu tak, aby dosiahol stanovené ciele.

Daniel Chromek, článok uverejnený v časopise Infoware, Marec 2011

2010


Návrh využitia výstupov z procesu riadenia technických zraniteľností ako metrika informačnej bezpečnosti.

Daniel Chromek, článok uverejnený v časopise Infoware, Október 2011

Prístup k obsadeniu roly CISO v SMB organizácii, kde je neefektívne vymedziť pozíciu CISO ako samostatného človeka. Kombinovanie pozície CISO s technickými a manažérskymi pozíciami a outsourcing CISO - benefity a riziká.

Peter Dekýš, článok uverejnený v časopise eFocus, Marec 2010