Riadenie informačnej bezpečnosti banner

Riadenie informačnej bezpečnosti

Komplexný pohľad na informačnú bezpečnosť

Riadenie informačnej bezpečnosti považujeme za hlavnú súčasť strategického plánu každej spoločnosti. Táto služba zosúladí úroveň informačnej bezpečnosti vo vašej organizácii s vašimi aktivitami, s legislatívnymi požiadavkami a očakávaniami trhu.
Viac informácií ›

Riadenie informačnej bezpečnosti považujeme za hlavnú súčasť strategického plánu každej spoločnosti. Táto služba zosúladí úroveň informačnej bezpečnosti vo vašej organizácii s vašimi aktivitami, s legislatívnymi požiadavkami a očakávaniami trhu.
Viac informácií ›


Vďaka silnému zázemiu renomovanej bezpečnostnej firmy vám môžeme poskytnúť službu outsourcingu bezpečnostného manažéra, vďaka ktorej ušetríte cenné prostriedky a pokryjete vaše špecifické bezpečnostné požiadavky.
Viac informácií ›

Vďaka silnému zázemiu renomovanej bezpečnostnej firmy vám môžeme poskytnúť službu outsourcingu bezpečnostného manažéra, vďaka ktorej ušetríte cenné prostriedky a pokryjete vaše špecifické bezpečnostné požiadavky.
Viac informácií ›


Predchádzajte potenciálnym hrozbám čo najefektívnejšie. Dôkladnou analýzou rizík budete vedieť posúdiť jednotlivé hrozby a prijať vhodné opatrenia.
Viac informácií ›

Predchádzajte potenciálnym hrozbám čo najefektívnejšie. Dôkladnou analýzou rizík budete vedieť posúdiť jednotlivé hrozby a prijať vhodné opatrenia.
Viac informácií ›


Služba BCM je prípravou na zvládnutie krízových situácií. Business Continuity Management je vyžadovaný regulačnými orgánmi v niektorých odvetviach (finančníctvo, verejná správa), ale nájde uplatnenie v mnohých sférach, keďže je súčasťou rôznych štandardov IT bezpečnosti (COBIT, ITIL, ISO 27001).
Viac informácií ›

Služba BCM je prípravou na zvládnutie krízových situácií. Business Continuity Management je vyžadovaný regulačnými orgánmi v niektorých odvetviach (finančníctvo, verejná správa), ale nájde uplatnenie v mnohých sférach, keďže je súčasťou rôznych štandardov IT bezpečnosti (COBIT, ITIL, ISO 27001).
Viac informácií ›


V rámci tejto služby sa sústreďujeme na elimináciu hrozieb pôsobiacich na informačné systémy - na ich bezpečnosť, spoľahlivosť, funkčnosť a súlad s medzinárodnými právnymi predpismi a zmluvami.
Viac informácií ›

V rámci tejto služby sa sústreďujeme na elimináciu hrozieb pôsobiacich na informačné systémy - na ich bezpečnosť, spoľahlivosť, funkčnosť a súlad s medzinárodnými právnymi predpismi a zmluvami.
Viac informácií ›


Vytvorenie a zdokumentovanie pravidiel a postupov je dôležitou súčasťou systému riadenia. Pomôžeme vám vypracovať vnútorné predpisy, ktoré budú obsahovo vecné, a zároveň prehľadné a zrozumiteľné.
Viac informácií ›

Vytvorenie a zdokumentovanie pravidiel a postupov je dôležitou súčasťou systému riadenia. Pomôžeme vám vypracovať vnútorné predpisy, ktoré budú obsahovo vecné, a zároveň prehľadné a zrozumiteľné.
Viac informácií ›


Odovzdáme vám naše skúsenosti a odborne zodpovieme na vaše otázky ohľadom informačnej bezpečnosti. Cieľom školení je oboznámiť vašich zamestnancov s dôležitosťou bezpečnostných opatrení a minimalizovať tak prípadné straty spôsobené ľudským faktorom.
Viac informácií ›

Odovzdáme vám naše skúsenosti a odborne zodpovieme na vaše otázky ohľadom informačnej bezpečnosti. Cieľom školení je oboznámiť vašich zamestnancov s dôležitosťou bezpečnostných opatrení a minimalizovať tak prípadné straty spôsobené ľudským faktorom.
Viac informácií ›


Poskytneme vám naše znalosti, skúsenosti a odborné kapacity na pokrytie vašich potrieb v oblasti informačnej bezpečnosti.
Viac informácií ›

Poskytneme vám naše znalosti, skúsenosti a odborné kapacity na pokrytie vašich potrieb v oblasti informačnej bezpečnosti.
Viac informácií ›

Prečo ESET Services?

  • Tím kvalifikovaných a certifikovaných odborníkov
  • Komplexný pohľad na informačnú bezpečnosť
  • Profesionálny prístup k zákazníkom
  • Podpora najväčšej slovenskej IT security firmy

Referencie a prípadové štúdie

Referencie logá biele

Sekcia Referencie obsahuje praktické príklady riešení a projektov z oblasti informačnej bezpečnosti u vybraných zákazníkov, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre Váš biznis.

Viac o referenciách ›