Riadenie informačnej bezpečnosti

Komplexný pohľad na informačnú bezpečnosť

Riadenie informačnej bezpečnosti považujeme za hlavnú súčasť strategického plánu každej spoločnosti. Táto služba zosúladí úroveň informačnej bezpečnosti vo vašej organizácii s vašimi aktivitami, s legislatívnymi požiadavkami a očakávaniami trhu.
Viac informácií ›

Riadenie informačnej bezpečnosti považujeme za hlavnú súčasť strategického plánu každej spoločnosti. Táto služba zosúladí úroveň informačnej bezpečnosti vo vašej organizácii s vašimi aktivitami, s legislatívnymi požiadavkami a očakávaniami trhu.
Viac informácií ›


Vďaka silnému zázemiu renomovanej bezpečnostnej firmy vám môžeme poskytnúť službu outsourcingu bezpečnostného manažéra, vďaka ktorej ušetríte cenné prostriedky a pokryjete vaše špecifické bezpečnostné požiadavky.
Viac informácií ›

Vďaka silnému zázemiu renomovanej bezpečnostnej firmy vám môžeme poskytnúť službu outsourcingu bezpečnostného manažéra, vďaka ktorej ušetríte cenné prostriedky a pokryjete vaše špecifické bezpečnostné požiadavky.
Viac informácií ›


Predchádzajte potenciálnym hrozbám čo najefektívnejšie. Dôkladnou analýzou rizík budete vedieť posúdiť jednotlivé hrozby a prijať vhodné opatrenia.
Viac informácií ›

Predchádzajte potenciálnym hrozbám čo najefektívnejšie. Dôkladnou analýzou rizík budete vedieť posúdiť jednotlivé hrozby a prijať vhodné opatrenia.
Viac informácií ›


Služba BCM je prípravou na zvládnutie krízových situácií. Business Continuity Management je vyžadovaný regulačnými orgánmi v niektorých odvetviach (finančníctvo, verejná správa), ale nájde uplatnenie v mnohých sférach, keďže je súčasťou rôznych štandardov IT bezpečnosti (COBIT, ITIL, ISO 27001).
Viac informácií ›

Služba BCM je prípravou na zvládnutie krízových situácií. Business Continuity Management je vyžadovaný regulačnými orgánmi v niektorých odvetviach (finančníctvo, verejná správa), ale nájde uplatnenie v mnohých sférach, keďže je súčasťou rôznych štandardov IT bezpečnosti (COBIT, ITIL, ISO 27001).
Viac informácií ›


V rámci tejto služby sa sústreďujeme na elimináciu hrozieb pôsobiacich na informačné systémy - na ich bezpečnosť, spoľahlivosť, funkčnosť a súlad s medzinárodnými právnymi predpismi a zmluvami.
Viac informácií ›

V rámci tejto služby sa sústreďujeme na elimináciu hrozieb pôsobiacich na informačné systémy - na ich bezpečnosť, spoľahlivosť, funkčnosť a súlad s medzinárodnými právnymi predpismi a zmluvami.
Viac informácií ›


Vytvorenie a zdokumentovanie pravidiel a postupov je dôležitou súčasťou systému riadenia. Pomôžeme vám vypracovať vnútorné predpisy, ktoré budú obsahovo vecné, a zároveň prehľadné a zrozumiteľné.
Viac informácií ›

Vytvorenie a zdokumentovanie pravidiel a postupov je dôležitou súčasťou systému riadenia. Pomôžeme vám vypracovať vnútorné predpisy, ktoré budú obsahovo vecné, a zároveň prehľadné a zrozumiteľné.
Viac informácií ›


Odovzdáme vám naše skúsenosti a odborne zodpovieme na vaše otázky ohľadom informačnej bezpečnosti. Cieľom školení je oboznámiť vašich zamestnancov s dôležitosťou bezpečnostných opatrení a minimalizovať tak prípadné straty spôsobené ľudským faktorom.
Viac informácií ›

Odovzdáme vám naše skúsenosti a odborne zodpovieme na vaše otázky ohľadom informačnej bezpečnosti. Cieľom školení je oboznámiť vašich zamestnancov s dôležitosťou bezpečnostných opatrení a minimalizovať tak prípadné straty spôsobené ľudským faktorom.
Viac informácií ›


Poskytneme vám naše znalosti, skúsenosti a odborné kapacity na pokrytie vašich potrieb v oblasti informačnej bezpečnosti.
Viac informácií ›

Poskytneme vám naše znalosti, skúsenosti a odborné kapacity na pokrytie vašich potrieb v oblasti informačnej bezpečnosti.
Viac informácií ›

Prečo ESET Services?

  • Tím kvalifikovaných a certifikovaných odborníkov
  • Komplexný pohľad na informačnú bezpečnosť
  • Profesionálny prístup k zákazníkom
  • Podpora najväčšej slovenskej IT security firmy

Referencie a prípadové štúdie

Sekcia Referencie obsahuje praktické príklady riešení a projektov z oblasti informačnej bezpečnosti u vybraných zákazníkov, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre Váš biznis.

Viac o referenciách ›