GDPR audit

Zistenie aktuálneho stavu ochrany osobných údajov a splnenie povinnosti monitorovať súlad s GDPR

Prečo vykonávať GDPR audit?

  • Zistenie aktuálneho stavu ochrany osobných údajov
  • Overenie súladu procesov a postupov spracúvania osobných údajov s GDPR nariadením
  • Odhalenie nedostatkov porovnaním zavedených systémov s požiadavkami GDPR
  • Odstránenie zistených nedostatkov pre zaistenie súladu s GDPR
  • Splnenie povinnosti monitorovať súlad s GDPR

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť 
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu a podporu najväčšej slovenskej IT security firmy.

Prípadová štúdia
Zistenie aktuálneho stavu ochrany osobných údajov a splnenie povinnosti monitorovať súlad s GDPR. Stiahnuť PDF ›

GDPR Audit od ESET Services

Ponúkame vám vstupný GDPR audit pre rýchle zhodnotenie existencie a vhodnosti dokumentácie zavedených procesov spracúvania osobných údajov a porovnanie s požiadavkami GDPR (General Data Protection Regulation, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov). Audit je vykonávaný podľa internej metodiky vyvinutej spoločnosťou ESET, spol. s.r.o.

Vstupný audit je predpokladom na vykonanie následného detailného GDPR auditu, ktorého cieľom je overenie presadzovania špecifických požiadaviek GDPR v činnostiach prevádzkovateľa.

Ponúkané služby

  • Vykonanie vstupného GDPR auditu
  • Vykonanie detailného GDPR auditu