Systém riadenia IB podľa normy ISO 27001

Systematický prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti

Prečo riadiť informačnú bezpečnosť?

 • Vytváranie bezpečného prostredia
 • Efektívna kontrola
 • Optimalizácia nákladov
 • Budovanie bezpečnostného povedomia
 • Súlad s legislatívnymi a normatívnymi požiadavkami

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť 
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu a podporu najväčšej slovenskej IT security firmy.

Prípadová štúdia
Outsourcing manažéra informačnej bezpečnosti v spoločnosti UNIQA poisťovňa a.s. Stiahnuť PDF ›

Riadenie informačnej bezpečnosti od ESET Services

Riadenie informačnej bezpečnosti považujeme za dôležitú súčasť strategického plánu každej spoločnosti. Táto služba zosúladí úroveň informačnej bezpečnosti vo vašej organizácii s vašimi aktivitami, s legislatívnymi  požiadavkami a očakávaniami trhu.

Zavádzaniu informačnej bezpečnosti predchádza komplexná príprava a oboznámenie sa so situáciou u klienta. Našim cieľom je navrhnúť vnútorné predpisy a procesy riadenia, ktoré čo najviac podporujú podnikateľské ciele organizácie a pomáhajú minimalizovať bezpečnostné riziká.

Prečo je ISO/IEC 27001 dôležitý?

ISO/IEC 27001 je medzinárodne uznávaný štandard, ktorý definuje informačnú bezpečnosť pre každý typ organizácie. Je založený na riadení rizík a cieľom je zlepšovanie stavu informačnej bezpečnosti.

Ponúkané služby

 • Analýza požiadaviek
 • Návrh procesov
 • Analýza rizík
 • Vypracovanie vnútorných predpisov
 • Príprava na certifikáciu podľa normy ISO/IEC 27001
 • Konzultačná podpora pri návrhu a implementácií opatrení
 • Školenia pre zamestnancov

Pri budovaní systému riadenia informačnej bezpečnosti sme využili odbornosť a skúsenosti spoločnosti ESET, ktoré výraznou mierou prispeli k tomu, že naša spoločnosť získala medzinárodne uznávaný bezpečnostný certifikát ISO 27001.

Ladislav Venczel, CEO, Plaut