BCM (Business Continuity Management)

Efektívne zvládanie krízových situácii

Prečo riadiť kontinuitu činností?

  • Ochrana podnikateľských aktivít
  • Príprava na krízové situácie
  • Minimalizácia negatívnych dopadov
  • Plnenie legislatívnych a normatívnych požiadaviek

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť 
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu a podporu najväčšej slovenskej IT security firmy.

Referencie a prípadové štúdie
Prečítajte si referencie a prípadové štúdie o implementácii služieb ESET Services. Viac informácií ›

Business Continuity Management od ESET Services

Cieľom riadenia kontinuity činností (BCM) je systematická príprava organizácie na zvládanie krízových situácií a zabezpečenie funkčnosti a dostupnosť životne dôležitých funkcií tak, aby si organizácia mohla plniť svoje záväzky voči zákazníkom, partnerom a dodávateľom. BCM je bežnou požiadavkou v regulovaných odvetviach, ako je napríklad finančný sektor alebo kritická infraštruktúra štátu a zároveň je súčasťou rôznych štandardov z oblasti riadenia, prevádzky, kontroly a bezpečnosti IT (COBIT, ITIL, ISO/IEC 27001).

 

Metodika

ESET na zavádzanie systému BCM používa vlastnú metodiku, ktorá vychádza zo štandardu BS 25999.


Ponúkané služby

  • Vypracovanie analýzy dopadov
  • Vypracovanie BCM politiky
  • Vypracovanie BCM plánov
  • Implementácia BCM
  • Konzultačná podpora
  • Revízia BCM plánov