Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Súlad s legislatívnymi požiadavkami

Prečo vypracovať bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov?

  • Ochrana osobných údajov pred zneužitím
  • Plnenie legislatívnych požiadaviek

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť 
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu a podporu najväčšej slovenskej IT security firmy.

Referencie a prípadové štúdie
Prečítajte si referencie a prípadové štúdie o implementácii služieb ESET Services.
Viac informácií ›

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov od ESET Services

V rámci tejto služby sa sústreďujeme na elimináciu rizík spojených so spracovaním osobných údajov a plnenie legislatívnych požiadaviek definovaných v Zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Bezpečnostný projekt vymedzuje rozsah a spôsob technických, organizačných a personálnych opatrení potrebných na minimalizovanie rizík pôsobiacich na informačný systém z hľadiska narušenia jeho bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti. Spracúva sa v súlade so základnými pravidlami bezpečnosti informačného systému, vydanými bezpečnostnými štandardmi, právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Obsahom bezpečnostného projektu je bezpečnostný zámer, analýza bezpečnosti informačného systému, bezpečnostná smernica a príslušná dokumentácia.

Poskytujeme tiež konzultácie a podporu k príprave na účinnosť Nariadenia Európsieho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, všeobecne známemu ako GDPR – General Data Protection Regulation, ktoré vstúpi do platnosti 25. mája 2018.

 

Ponúkané služby

  • Vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov
  • Revízia existujúceho projektu na ochranu osobných údajov
  • Outsourcing zodpovednej osoby
  • Konzultačná podpora
  • Príprava na účinnosť Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation)