Audit podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti

Overenie plnenia povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a posúdenie zhody prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa Zákona a súvisiacich osobitných predpisov a odporučenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Prečo vykonávať audit podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti?

  • Plnenie výkonu interného auditu a zabezpečenie prítomnosti kontrolnej role pri riadení kybernetickej bezpečnosti podľa požiadavky Zákona.
  • Vstupná analýza a overenie súladu bezpečnostnej dokumentácie, procesov a opatrení so Zákonom.
  • Detailné overenie presadzovania požiadaviek Zákona v činnostiach prevádzkovateľa základnej služby.
  • Vykonanie certifikačného auditu podľa §29 Zákona o kybernetickej bezpečnosti.
  • Odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov.

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť 
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu a podporu najväčšej slovenskej IT bezpečnostnej firmy.

Audit podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti od ESET Services

Ponúkame vám vstupný audit podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti pre rýchle zhodnotenie existencie a vhodnosti dokumentácie zavedených procesov u prevádzkovateľa základnej služby podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Audit je vykonávaný podľa internej metodiky vyvinutej spoločnosťou ESET, spol. s.r.o.

Vstupný audit je predpokladom na vykonanie následného detailného auditu podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorého cieľom je hĺbkové overenie presadzovania požiadaviek Zákona v činnostiach prevádzkovateľa základnej služby.

Ponúkame zároveň vykonanie auditu podľa §29 Zákona o kybernetickej bezpečnosti certifikovaným audítorom na preverenie účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom a súvisiacich osobitných predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby.

Ponúkané služby

  • Vykonanie vstupného auditu podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti
  • Vykonanie detailného auditu podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti
  • Vykonanie certifikačného auditu podľa § 29 zákona č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti (v príprave, momentálne nedostupné)