Audit podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti

Overenie plnenia povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a posúdenie zhody prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa zákona a súvisiacich osobitných predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby.

Prečo vykonávať audit podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti certifikovaným audítorom kybernetickej bezpečnosti?

  • Plnenie povinnosti prevádzkovateľa základnej služby (PZS) na vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti (KB).
  • Audit certifikovaným auditom overuje plnenie povinností podľa zákona o KB a posudzuje sa zhoda prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami zákona o KB a súvisiacich vyhlášok NBÚ.
  • Identifikácia nedostatkov pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti s cieľom prijať opatrenia na ich odstránenie a nápravu a na predchádzanie kybernetickým bezpečnostným incidentom.

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť 
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu a podporu najväčšej slovenskej IT bezpečnostnej firmy.

Audit podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti od ESET Services

Ponúkame vykonanie auditu podľa §29 zákona č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti certifikovaným audítorom na preverenie účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom a súvisiacich osobitných predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby.

Ponúkané služby

  • Vykonanie auditu podľa § 29 zákona č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti certifikovaným audítorom kybernetickej bezpečnosti.
  • Rozdielová analýza na rýchle zhodnotenie existencie a vhodnosti dokumentácie zavedených procesov u prevádzkovateľa základnej služby podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti - Vstupný audit podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti.
  • Rozdielová analýza – na detailné overenie presadzovania požiadaviek zákona v činnostiach prevádzkovateľa základnej služby - Detailný audit podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti. Rozsah detailného auditu sa zhoduje s auditom podľa zákona č. 69/2018 vykonávaným certifikovaným audítorom, avšak bez potreby nahlásenia výsledkov auditu certifikačnej autorite.