ESET Vulnerability Assessment

Systém na vyhľadávanie technických zraniteľností

Prečo vyhľadávať technické zraniteľnosti?

Služba ESET Vulnerability Assessment (EVA) vám pomôže včas odhaliť slabiny vašich serverov alebo sieťových prvkov, ktoré môžu útočníci zneužiť a poškodiť vašu organizáciu.

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť 
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu a podporu najväčšej slovenskej IT security firmy.

Referencie a prípadové štúdie
Prečítajte si referencie a prípadové štúdie o implementácii služieb ESET Services. Viac informácií ›

Popis riešenia

Služba ESET Vulnerability Assessment je určená na testovanie bezpečnostných slabín zariadení dostupných z internetu.

Či už je to poštový server, webový server, DNS server, VPN alebo zariadenia ako firewally, modemy, routre a mnohé ďalšie, EVA vykoná kompletný test serverov dostupných z internetu a preverí prítomnosť verejne známych zraniteľností.

Výsledkom testu je správa s popisom zistených nedostatkov a ohodnotenie ich závažnosti. Správa obsahuje všeobecné odporúčania pre nápravné opatrenia.

Služba ESET Vulnerability Assessment je určená zákazníkom, ktorí chcú mať informácie o tom, či ich infraštruktúra neobsahuje známe zraniteľnosti a zároveň nechcú vynaložiť vysoké finančné prostriedky na vlastného špecialistu alebo externého konzultanta.

 

Kľúčové výhody

  • Bezpečnosť ako služba - EVA2 umožnuje vyhľadávanie a správu zraniteľností vo forme služby, ktorú je Zákazník schopný vykonávať sám.
  • Zhoda s ISO 27000 - Plnenie požiadaviek na vyhľadávanie zraniteľností podľa normy ISO/IEC 27002.
  • Nízke náklady - Eliminuje sa potreba prevádzkovania drahých špeciálnych zariadení alebo softvéru a potreba zamestnávať špecializovaných zamestnancov.
  • Jednoduché ovládanie - Vďaka jednoduchému ovládaniu, intuitívnemu prostrediu a možnosti nastavenia pravidlených skenov si nástroj vyžaduje minimálnu užívateľskú a časovú náročnosť.
  • Zákon o kybernetickej bezpečnosti - Nástroj je možné použiť na plnenie požiadaviek § 20 ods. 3e) zák. č. 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti – vyhľadávanie technických zraniteľností.