SWIFT Assessment

Nezávislé posúdenie stavu bezpečnosti SWIFT infraštruktúry

Prečo vykonávať SWIFT Assessment?

Bankové inštitúcie sú od roku 2021 povinné vykonávať posúdenie stavu SWIFT infraštruktúry nezávislým subjektom. ESET spĺňa požiadavky organizácie SWIFT na externé nezávislé posúdenie stavu SWIFT infraštruktúry (tzv. ,,Community-standard assessment’’).

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť 
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu a podporu najväčšej slovenskej IT security firmy.

Referencie a prípadové štúdie
Prečítajte si referencie a prípadové štúdie o implementácii služieb ESET Services. Viac informácií ›

Čo je predmetom SWIFT Assessmentu?

Posúdenie stavu kybernetickej bezpečnosti SWIFT infraštruktúry podľa definovaného rámca ,,Customer Security Controls Framework’’ (CSCF), vydaného Spoločnosťou pre Celosvetovú Medzibankovú Finančnú Telekomunikáciu (SWIFT). CSCF obsahuje komplexný súbor bezpečnostných opatrení, s ktorými musia byť členské bankové inštitúcie v súlade.

 

Popis služby

Posúdenie stavu bezpečnosti SWIFT infraštruktúry je navrhnuté do nasledujúcich fáz:

  1. Prípravná fáza – v rámci tejto fázy prebieha úvodná komunikácia so Zákazníkom a je mu zaslaný zoznam požadovaných podkladov.
  2. Posúdenie stavu bezpečnosti SWIFT infraštruktúry – v rámci tejto fázy sa vykonáva kontrola obdržaných podkladov/konfigurácie a realizujú sa rozhovory so zamestnancami Zákazníka k overeniu stavu bezpečnosti SWIFT infraštruktúry.
  3. Záverečná fáza – v priebehu záverečnej fázy prebieha prezentácia výsledkov s cieľom diskutovať a odsúhlasiť si so Zákazníkom obsah predložených výstupov.

Viac informácií o službe SWIFT Assessment nájdete v SWIFT Assessment (PDF Datasheet).