Outsourcing bezpečnostného manažéra

Efektívne využívanie zdrojov a kapacít

Prečo outsoursovať bezpečnostného manažéra?

 • Efektívne pokrytie chýbajúcej odbornosti
 • Oddelenie rolí a zodpovedností
 • Eliminácia rizík spojených s fluktuáciou zamestnancov na kľúčových pozíciách
 • Flexibilné čerpanie služieb

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť 
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu a podporu najväčšej slovenskej IT security firmy.

Prípadová štúdia
Outsourcing manažéra informačnej bezpečnosti v spoločnosti UNIQA poisťovňa a.s. Stiahnuť PDF ›

Outsourcing bezpečnostného manažéra

Vďaka silnému zázemiu renomovanej bezpečnostnej firmy vám môžeme poskytnúť službu outsourcingu bezpečnostného manažéra, pomocou ktorej ušetríte cenné prostriedky a pokryjete vaše špecifické bezpečnostné požiadavky.

Manažér informačnej bezpečnosti z ESET Services bude s vami spolupracovať v rozsahu vašich požiadaviek na troch úrovniach:

1. Riadenie

 • Vytváranie bezpečnostnej stratégie 
 • Navrhovanie opatrení na základe vyhodnotených rizík
 • Príprava a organizácia projektov


2. Zavádzanie informačnej bezpečnosti

 • Implementácia procesov
 • Tvorba vnútorných predpisov


3. Prevádzka

 • Vzdelávanie a budovanie bezpečnostného povedomia
 • Vyhodnocovanie stavu bezpečnosti
 • Konzultácie pre manažment a prezentácia výsledkov

Ponúkané služby

 • Výkon riadiacich a kontrolných činností manažéra pre informačnú bezpečnosť
 • Konzultačná podpora pre manažéra informačnej bezpečnosti

Rozhodnutie outsourcovať rolu manažéra informačnej bezpečnosti konzultantom spoločnosti ESET malo pre našu spoločnosť klúčový význam, pretože povýšilo oblasť bezpečnosti na požadovanú úroveň, ktorá sa stala prirodzenou súčasťou interných firemných procesov.

Róbert Morgoš, IT Director, UNIQA poisťovňa a.s.