Audit voči norme ISO 27002

Dobrá prax je najlepšia referencia

Prečo vykonávať audit voči norme ISO 27002?

  • Zistenie aktuálneho stavu bezpečnosti
  • Kontrola kvality a efektivity zavedených opatrení
  • Získanie vstupov pre efektívne rozhodovanie

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť 
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu a podporu najväčšej slovenskej IT security firmy.

Referencie
Audit informačnej bezpečnosti v spoločnosti UNIQA pojišťovna (CZ). Viac referencií ›

Audit voči norme ISO 27002 od ESET Services

Ponúkame vám služby nezávislého, skúseného a odborne spôsobilého audítora. Cieľom auditu je posúdenie stavu informačnej bezpečnosti, odhalenie nedostatkov, zhodnotenie účinnosti implementovaných opatrení a návrh zlepšení na zvýšenie úrovne zabezpečenia auditovaných systémov.

Audit voči norme ISO/IEC 27002 je posúdenie súladu používaných riadiacich procesov v oblasti informačnej bezpečnosti a zavedených bezpečnostných opatrení voči dobrým praktikám a odporúčaniam uvedeným v norme ISO/IEC 27002. Výstupom auditu je správa, ktorá obsahuje podrobný opis všetkých zistení a návrh nápravných opatrení na odstránenie zistení smerujúcich k plneniu požiadaviek normy ISO/IEC 27002.

 

ISO/IEC 27002

Je norma, ktorá obsahuje súbor odporúčaní a dobrých praktík v oblasti informačnej bezpečnosti. Je zameraná na riešenie otázok dostupnosti, dôvernosti a integrity informačných aktív.

Ponúkané služby

  • Vykonanie auditu voči norme ISO/IEC 27002

Späť na Bezpečnostný audit ›Na stiahnutie:Súvisiace články: