Tvorba vnútorných predpisov

Politiky, smernice a prevádzkové postupy

Prečo vytvárať vnútorné predpisy?

 • Štandardizácia procesov
 • Zavádzanie riadenia a efektívnej kontroly
 • Plnenie legislatívnych požiadaviek

Prečo ESET?

Špecialisti na informačnú bezpečnosť 
Náš tím má viac než 10 rokov skúseností na trhu a podporu najväčšej slovenskej IT security firmy.

Referencie a prípadové štúdie
Prečítajte si referencie a prípadové štúdie o implementácii služieb ESET Services. Viac informácií ›

Tvorba vnútorných predpisov od ESET Services

Pomôžeme vám vypracovať vnútorné predpisy, ktoré budú obsahovo vecné, a zároveň prehľadné a zrozumiteľné.

V rámci riadenia informačnej bezpečnosti je potrebné vypracovať a udržiavať dokumentáciu, ktorej podstatnou súčasťou sú politiky, smernice a pracovné postupy. Vypracovanie týchto dokumentov si vyžaduje skúsenosti, znalosť štandardov a technológií a odbornú spôsobilosť.


Politika je vrcholový dokument, ktorý obsahuje princípy, strategické ciele a rozhodovacie právomoci, napr.:

 • Bezpečnostná politika
 • BCM politika


Smernica obsahuje zásady, pokyny a štandardy dôležité pre výkon rôznych činností, napr.:

 • Smernica o informačnej bezpečnosti pre zamestnancov
 • Smernica o riadení prístupu
 • Smernica o klasifikácii dát


Pracovný postup podrobne opisuje situáciu a postupnosť krokov, ktoré sa majú vykonať, napr.:

 • Pracovný postup na riešenie incidentov
 • Pracovný postup na ošetrovanie rizík
 • Pracovný postup pre narábanie so záznamamami

Poskytované služby

 • Vytvorenie nových predpisov
 • Revízia existujúcich predpisov